Prezentarea Asociatiei Speranta in Viitor

ASOCIATIA FAMILIILOR ANTI-HIV „SPERANTA IN VIITOR”

JOSZEF PREYER 9, 300150 TIMISOARA, TIMIS, ROMANIA

TEL/FAX: + 40 256 244924;  

 

Din anul 2003, în Timişoara funcţionează Centrul Comunitar de Zi pentru persoanele seropozitive adulte „Speranţă în Viitor”. Acest serviciu social a fost dezvoltat de Asociaţia Familiilor Anti – HIV „Speranţă în Viitor” sprijinită de Serviciul Social al Arhiepiscopiei Timişoarei şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş. Acest proiect social funcţionează pe seama unui parteneriat public – privat între Asociație și instituțiile mai sus menționate.

 SCOPUL  Centrului Comunitar de Zi „Speranţă în Viitor” este susţinerea incluziunii sociale a persoanelor seropozitive din judeţul Timiş.

OBIECTIVELE specifice Centrului:

          I. Acordarea de asistenţă psihologică  persoanelor seropozitive din judeţul Timiş şi familiilor acestora în cadrul Centrului Comunitar din Timişoara;

          II. Acordarea de asistenţă  socială persoanelor seropozitive din judeţul Timiş şi familiilor acestora;

          III. Creşterea nivelului  educaţional al beneficiarilor pentru o mai bună integrare socială a acestora;

          IV. Combaterea discriminării persoanelor seropozitive;

          V. Organizarea unor activităţi recreative destinate persoanelor seropozitive.

 ACTIVITĂŢI desfaşurate la Centru:

 • Activităţi de promovarea a intereselor şi opiniilor tinerilor beneficiari precum şi a celorlalţi  membri ai familiilor afectate de problematica HIV/SIDA;
 • Supravegherea asigurării unei îngrijiri medicale adecvate conformă cu nevoile speciale ale tinerilor şi membrilor familiilor lor afectaţi de boala provocată de virusul HIV;
 • Asigurarea exercitării drepturilor acestor persoane la învăţământ, la o şcolarizare normală şi la viaţa socială lipsită de discriminări pentru aceşti tineri şi familiile lor;
 • Efectuarea de propuneri şi înaintarea lor organului legiuitor privind îmbunătăţirea cadrului legislativ de protecţie a copilului şi a celorlalte persoane afectate de infecţia cu virusul HIV;
 • Vegherea asupra acordării unor şanse egale cu a celorlalţi tineri pentru cei afectaţi de infecţia cu HIV;
 • Ajutorarea prin conferirea unor drepturi băneşti în cazul decesului unui tânăr infectat cu virusul HIV, beneficiar al Centrului;
 • Activităţi de sensibilizare a comunităţii vis-a-vis de problematica HIV/SIDA;
 • Consiliere spirituală, pshihologică şi socială pentru familiile care au un membru infectat cu virusul HIV;
 • Iniţierea de proiecte educative, terapeutice şi de divertisment pentru tinerii infectaţi cu HIV.

BENEFICIARII Centrului Comunitar:

Beneficiari direcţi: Beneficiari direcţi: 40 de tineri care trăiesc cu HIV din judeţul Timiş, dintre care 21 de fete şi 19 de băieţi împărţiţi pe următoarele categorii de vârste:

–      3 beneficiari cu vârsta de 22 ani;

–      4 beneficiari cu vârsta de 23 ani;

–      14 beneficiari cu vârsta de 24 ani;

–      12 beneficiari cu vârsta de 25 de ani;

–      4 beneficiarI cu vârsta de 26 ani, 1 beneficiar cu vârsta de 28 de ani,1 beneficiar cu vârsta de 30 de ani şi 1 beneficiar cu vârsta de 36 de ani .

Beneficiari indirecţi: familiile din care provin tinerii seropozitivi.

PERSONALUL care deserveşte Centrul Comunitar:

Pr. Şişu Ştefan    – coordonatorul Centrului;

D-na Marina Lup – asistent social;

I. Menţinerea şi dezvoltarea seviciului social Centrul Comunitar de Zi “Speranţă în Viitor”

 1. Seviciul Social

Pentru a adapta modul de lucru la cerinţele standardelor pentru Centrele de Zi, au fost desfăşurate următoarele activităţi:

 • Întocmirea şi completarea Proceselor verbale de consiliere pentru fiecare beneficiar şi membru consiliat;
 • Întocmirea şi completarea Proceselor verbale a echipelor multidisciplinare în fiecare lună;
 • Întocmirea şi completarea Rapoartelor de activitate în fiecare lună;
 • Întocmirea şi completarea Planului de intervenţie pentru fiecare beneficiar în parte

II. Proiecte ale Centrului Comunitar  de ZiSperanţă în Viitor:

1) Proiectul „Vrei să vorbesti?”, cuprinde consilierea socială, psihologică şi spirituală acordată persoanelor seropozitive şi familiilor acestora pe parcursul întregului an, astfel că:

– în ianuarie 2014 au avut loc 2 consilieri sociale, 1 psihologică şi 2 spirituale;

– în februarie 2014 au avut loc 2 consilieri sociale, 2 psihologice şi 2 spirituale;

– în martie 2014 au avut loc 2 consilieri sociale, 3 psihologice şi 1 spirituală;

– în aprilie 2014 au avut loc 2 consilieri sociale, 2 psihologice şi 3 spirituale;

– în mai 2014 au avut loc 2 consilieri sociale, 1 psihologică şi 1 spirituală;

2) Proiectul „Centru de informare – calculatoare”,pe parcursul întregului an s-a derulat zilnic clubul de calculatoare în cadrul Centrului, unde au participat între 5-10 beneficiari/zi;

3) Proiectul „Ai drepturi!, proiect derulat prin sprijinul oferit beneficiarilor în obţinerea drepturilor cuvenite, de către personalul Centrului Comunitar, conform Legii 448/18.12.2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

4)  ATELIER pentru confecționare obiecte decorative. Astfel că un număr cuprins între 5-10 tineri au frecventat zilnic  Centrul Comunitar pentru a realiza diverse obiecte cu specific de Mărţişor, pe care ulterior le-au  comercializat, pentru a beneficia de un sprijin material;

5) Proiect strângere de fonduri pentru acoperirea cheltuielilor Centrului Comunitar, cât şi costurile activităţilor;

III.  Construirea parteneriatelor

Proiectul Educaţie pozitivă

În luna ianuarie, anul 2009 Asociaţia Famiiilor Anti-HIV „Speranţă în Viitor” s-a afiliat la Uniunea Naţională a Organizaţiilor Afectate HIV/SIDA (U.N.O.P.A.), ca urmare a hotărârii luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare A.F.A.H. din data de 20.12.2008. Ca urmare a acestei afilieri în perioada martie-iunie 2014 în cadrul Centrului Comunitar de Zi pentru Persoane cu Dizabilităţi „Speranţă în Viitor” s-a desfăşurat Proiectul Educaţie pozitivă, moment în care am dezbătut alături de 12 beneficiari participanţi, teme legate de nevoile acestora, regim de viaţă sănătos şi factori de risc, de asemenea tot în cadrul acestui proiect o dată pe lună au loc si întâlniri ale beneficiarilor cu un specialist, fapt pentru care o avem ca şi voluntar pe doamna psiholog, doamna Ligia Nedelcu.

PROIECTUL „IN MY SHOES” proiect finanţat prin Programul de cooperare elveţiano-roman, prin FDSC şi implementat de Federaţia U.N.O.P.A. în colaborare cu asociaţiile de persoane seropozitive din ţară şiare ca obiectiv general creşterea premiselor de integrare socială pentru persoanele HIV-seropozitive din România. Astfel începând cu luna aprilie 2014 am contactat şi selectat 7 persoane din cadrul Facultăţii de Asistenţă Socială a Universităţii de Vest Timişoara, care să participe la desfăşurarea proiectului în perioada aprilie 2014 – mai 2015.  Alături de aceşti voluntari am organizat pânăîn prezent 2 acţiuni de informare în comunitate, prin împărţire de materiale informative , în ceea ce priveşte problematica HIV-SIDA.

Parteneriat Trupa de Teatru persona – Liceul Grigore Moisil

De asemenea în perioada aprilie – iunie 2014 am încheiat o colaborare cu trupa de teatru a Liceului Teoretic „Grigore Moisil”,  în vederea implementării activităţilor de teatru social si a activităţilor de informare, în cadrul proiectului “In My SHOES”. Astfel că  în data de 05.05.2014, am organizat o prima întâlnire cu aceştia în vederea pregătirii unei piese de teatru care sa aibă ca tematică relatarea unei situaţii de discriminare petrecută in randul persoanelor seropozitive, piesă de teatru ce urmează a fi prezentată la un liceu din Timişoara.

Formare profesională

În perioada ianuarie 2014 – aprilie 2014 am căutat oportunități de formare profesională pentru beneficiarii Centrului, astfel că am reușit săînscriem un număr de 25 de tineri în cadrul Proiectului,, Împreună pentru un început sigur,, POSDRU /96/6.2/S/63444, derulat de Direcția de Asistență Socială și Medicală a Primăriei municipiului Cluj-Napoca , împreună cu parteneri din Arad şi Anglia.  Astfel că la finalul proiectului toţi cei 25 de tineri înscrişi au obtinut o diplomă de calificare în meseria de peisagist şi o bursă aferentă cursului urmat.

Începând cu luna mai 2014 am început colaborarea cu Fundația Filantropia din cadrul Arhiepiscopiei Timişoara în privinta inscrierii beneficiarilor noştrii la diverse cursuri de calificare profesională cu o durată cuprinsă între 3 şi 5 luni, iar la finalizarea acestora urmând sa obțină şi o bursă de studii.

Vă mulțumim pentru spijinul acordat și nădăjduim într-o colaborare rodnică pe viitor.

 Pr.Șișu Ștefan – coordonator centru

Timișoara, 15.07.2014

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sponsori și
parteneri:

© 2009 Uniunea Nationala a Organizatiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA. Toate drepturile rezervate.