Comunicat de presă: Lansare proiect Step by Step towards an Inclusive Society

București, 29 aprilie 2021

Federația UNOPA (Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA) anunță lansarea proiectului Step by Step towards an Inclusive Society.  Proiectul este  derulat de Federația UNOPA în parteneriat cu COPAC (Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România) cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Scopul proiectului este creșterea capacității organizațiilor neguvernamentale mici, care lucrează în zone și pentru grupuri țintă insuficient deservite, de a se implica în apărarea drepturilor omului și promovarea tratamentului egal, prin programe de cetățenie activă.

Proiectul se desfășoară la nivel național și va implica preponderent beneficiari din cele 8 regiuni de dezvoltare ale României, cu accent pe zonele insuficient deservite.

Obiectivele proiectului sunt:

  1. La finalul proiectului a crescut capacitatea a 15 ONG-uri mici, ce lucrează cu grupuri vulnerabile insuficient deservite, aflate la risc de discriminare, de la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare din România, de a derula programe de cetățenie activă privind drepturile omului, nondiscriminare și tratament egal și de a acorda asistență și suport vicimelor discriminării.
    Serviciul de asistentă și suport va fi pus în funcțiune și la nivelul aplicantului și partenerului, astfel în total vor exista 17 ONG-uri care oferă servicii victimelor discriminării.
  2. Pe perioada proiectului, 40 de tineri din grupuri vulnerabile insuficient deservite aflate la risc de discriminare, au dezvoltat aptitudini în sfera cetățeniei active, apărării drepturilor omului, combaterii discriminării și promovării tratamentului egal – dar și au demonstrat abilități de integrare socială și implicare activă în comunitate.
    O parte din tinerii instruiți devin mentori ai voluntarilor în derularea de campanii informare, educare și consiliere (IEC) în domeniul drepturilor omului, iar ceilalți oferă suport direct victimelor discriminării.
  3. Până la finalul proiectului, a crescut gradul de informare și conştientizare în rândul a 54.000 de cetățeni de la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare din România, cu privire la drepturile omului, nondiscriminare şi tratament egal.

Proiectul se adresează principalelor categorii de persoane aflate la risc de discriminare în România: „teama de diferență se manifestă într-un nivel ridicat de neîncredere în persoane LGBT(74%), romi(72%),[…] persoane cu HIV/SIDA(58%),[…]” conform sondajului CNCD-IPP-IRES (2018). Același sondaj arată că „raportarea identitară la persoane cu caracteristici diferite se face preponderent după starea de sănătate (61%)”, fapt confirmat și de studiul „Societatea românească și afecțiunile cronice“ derulat de COPAC (2015), care indică că pacienții cu boli cronice se confruntă și cu discriminarea asociată bolii (36%). Tot în societatea românească, conform studiului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a UE (2014), 30% dintre femei spun că au fost afectate de violenţă fizică sau sexuală la un moment dat în viață, aceste comportamente reprezentând tot încălcări ale drepturilor omului.

Bugetul total al proiectului este de 226,449.00 euro și beneficiază de o finanțare în valoare de 214.929 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Perioada de implementare a proiectului este de 20 luni  (01.04.2021 – 30.11.2022).

UNOPA este singura federaţie neguvernamentală din România formată din organizaţii ale persoanelor afectate de HIV/SIDA (22 asociaţii membre), axată pe advocacy pentru promovarea şi apărarea drepturilor persoanelor infectate şi afectate de HIV/SIDA din România. Mai multe despre UNOPA aici: www.unopa.ro

COPAC (Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România) este o organizație a cărei misiune este de a sprijini pacienţii şi organizaţiile de pacienţi să acţioneze unitar şi eficient pentru apărărea şi promovarea drepturilor pacienţilor. Mai multe despre COPAC aici: www.copac.ro

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Date contact:

Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA) www.unopa.ro , unopa@unopa.ro , Tel: 021 319 93 29/ 0735 853 569, Fax: 021 319 93 29

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sponsori și
parteneri:

© 2009 Uniunea Nationala a Organizatiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA. Toate drepturile rezervate.