Anunț selecție curs instruire – Cetățenie activă și implicare în dezvoltarea locală

Uniunea Națională a Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA) în colaborare cu Consiliul Județean Giurgiu au plăcerea de a invita toate organizaţiile neguvernamentale (ONG) şi partenerii sociali (sindicatele) din judetul Giurgiu să se înscrie pentru a participa la cursul de instruire “Cetățenie activă și implicare în dezvoltarea locală”, organizat în cadrul proiectulului “Rețea pentru dezvoltare locală și dialog civic Giurgiu”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Cod MySMIS: 150972.

Cursul va fi organizat în lunile noiembrie 2022 – ianuarie 2023în 4 serii, într-o locație de pe Valea Prahovei care va fi comunicată în timp util. Federația UNOPA va acoperi pentru toți participanţii la curs cheltuielile de training, cazare, masă, transport.

Obiectivul  cursului

Obiectivul cursului este capacitarea societății civile (ONG-uri, parteneri sociali) din județul Giurgiu, ca premisă pentru implicarea în dezvoltarea locală și consolidarea relației între comunitate și administrația publică locală în județul Giurgiu.

Cui se adresează  cursul ?

Cursul se adresează reprezentanţilor organizaţiilor neguvernamentale sau partenerilor sociali care sunt implicați în activităţile organizaţiei, desemnaţi să participe la acest curs de către conducerea organizaţiei.  Reprezentanţii pot fi angajaţi, membri sau voluntari în cadrul organizaţiei.

Organizaţiile neguvernamentale pot fi asociații, fundații, federații, cu sediul în județul Giurgiu, din orice domeniu de activitate.

Partenerii sociali pot fi organizaţii sindicale, organizaţii patronale, precum şi forme de asociere ale acestora cu personalitate juridică, cu un sediu juridic, principal sau de filială, în județul Giurgiu.

Modalitate de înscriere

Pentru înscriere, rugăm organizatiile să completeze şi să transmită către Federaţia UNOPA următoarele documente:

  1. Formular de intenţie – Prima secţiune a formularului de intenţie este completată de repezentantul legal al ONG-ului /partener social, în care va face o scurtă prezentare organizaţiei, iar a doua secţiune va fi completată de către persoana propusă să participe la curs. La final semnează atât reprezentantul organizației, cât și persoana desemnată.
  2. Nota de informare GDRP – Este semnată de către persoana propusă să participe la curs, pentru a se putea prelucra datele cu caracter personal
  3. Document care să arate ca sediul organizatiei este in judetul Giurgiu
  4. Copie CI pentru persoana delegată să participle la curs. Nu este obligatoriu ca domiciliul persoanei delegate să fie în județul Giurgiu. Este obligatoriu ca persoana delegată să aibă peste 18 ani, pentru a se putea înscrie în Grupul țintă al proiectului.

Documentele de mai sus vor fi trimise către UNOPA scanate, prin email către geanina.surdu@unopa.ro si unopa@unopa.ro, până la 30.10.2022 ora 16.00. În măsura în care cele 80 de locuri disponibile nu se vor ocupa, perioada de înscrieri se va prelungi.

Din partea aceleiaşi organizaţii pot fi delegate mai multe persoane pentru a participa la acest curs. Federatia UNOPA își rezervă dreptul de a face o selecție a participanților astfel încât să existe o acoperire cât mai mare a organizațiilor beneficiare în cadrul Județului Giurgiu.

Structura cursului

Fiecare curs are o durată de 2 zile (in principiu de vineri după amiază până duminică la prânz) şi va aborda teme legate de:

•        mecanisme și instrumente de cetățenie activă (policy brief-uri si memo-uri; cercetarea, buletine de alertă, raport de monitorizare și evaluare, raport de evaluare a impactului unei intervenții, planificarea și realizarea unei mese rotunde, metode de colaborare cu autoritățile locale, conceptul de dezvoltare locală)

•        elemente care privesc promovarea principiului dezvoltării durabile care va fi structurata pe două componente, respectiv: partea teoretică, concentrată pe definirea conceptului de ”dezvoltare durabilă” și partea practica, în cadrul căreia se va încuraja interacțiunea și schimbul de idei dintre participanți.

•        elemente care privesc promovarea egalității de șanse și nediscriminarea și egalitatea de gen: promovarea egalității de șanse între femei și bărbați, a egalității de șanse pentru toți, fără discriminare în funcție de gen, rasă, origine etnică, religie, handicap, vârstă, orientare sexuală.

Cursurile încurajează schimbul de experienţă, învăţarea şi aplicarea practică, astfel încât organizaţiile să devină organizaţii puternice, performanţe în activitatea lor şi cu o voce care să se facă auzită în interesul persoanelor pe care le reprezintă.

Atribuţii ale participanţilor la cursul de formare

  • participarea obligatorie la toate cele 2 zile de cursuri
  • însuşirea informaţiilor şi tehnicilor prezentate în cadrul cursului şi împărtăşirea lor în cadrul echipei organizaţiei din care fac parte
  • aplicarea informaţiilor şi tehnicilor însuşite în cadrul cursului la nivelul organizaţiei din care fac parte

La final participanţii vor primi diplomă de participare si absolvire a cursului emisă de organizatorul cursului.

Detalii despre proiect găsiţi la https://unopa.ro/descriere-proiect-2/

Informaţii suplimentare:

Persoana de contact Geanina Surdu – Expert implementare,

E-mail: geanina.surdu@unopa.ro,  tel: 0735853592

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sponsori și
parteneri:

© 2009 Uniunea Nationala a Organizatiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA. Toate drepturile rezervate.