DESCRIERE PROIECT

Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA) în colaborare cu Consiliul Județean Giurgiu implementeaza proiectul “Rețea pentru dezvoltare locală și dialog civic Giurgiu”. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 și îşi propune (Scopul proiectului) capacitarea societații civile (ONG-uri, parteneri sociali), ca premisă pentru implicarea în dezvoltarea locală și consolidarea relației între comunitate și administrația publică locală în județul Giurgiu, cu focus pe domeniul sănătate și protecție socială.

Pentru implementarea cu succes a proiectului, Federația UNOPA a semnat un Parteneriat de Dezvoltare Locală cu Consiliul Județean Giurgiu, cu sprijinul căruia se va asigura implementarea proiectului și exploatarea cu succes a resurselor care au fost planificate și realizate prin cererea de finanțare propusă.

Pentru îndeplinirea scopului, proiectul contribuie, pe de o parte la dezvoltarea pe termen lung a competențelor și abilităților reprezentanților societății civile, iar pe de altă parte facilitează implicarea acestora în dezvoltarea locală din trei perspective: educație pentru cetățenie activă, implicarea societății civile în procesul de luare a deciziilor și dezvoltarea unui mecanism de dialog între administrația publică locală și societatea civilă.

Contextul proiectului:

Fiind un judet preponderent rural (3 orase) independenta financiara nu poate fi asigurata decat prin asigurarea de catre administratia publica de programe de politici adecvate, care sa creeze premisele dezvoltarii comunitatilor pe care le deserveste. Totusi judetul Giurgiu are un potential mare de dezvoltare. Fiind situat in partea de sud a Romaniei, pe cursul inferior al Dunarii este un important punct de trecere a frontierei pentru traficul de marfuri si persoane. Municipiul Giurgiu este unul dintre cele mai importante porturi romanesti la Dunare. Economia judeteana nu ofera inca toate conditiile pentru a atrage un numar major de investitii, cu toate acestea, deschiderea judetului catre cai majore rutiere, feroviare si navale, constituie argumente cheie pentru dezvoltarea acestui potential. Portul Giurgiu si Zona Libera pot asigura un tranzit economic facil si variat al marfurilor ce traverseaza coridorul comercial din sudul Romaniei. Aceste considerente incadreaza judetul in aria de actiune a Strategiei UE pentru Regiunea Dunarii – un mecanism comunitar de cooperare a statelor din bazinul Dunarii, destinat dezvoltarii economice si sociale a macro-regiunii dunarene. Pe de alta parte judetul Giurgiu contine una dintre cele 11 zone umede de interes international RAMSAR (Conventia asupra zonelor umede de importanta internationala in special ca habitat al pasarilor acvatce) din Romania.

La nivelul judetului exista o serie de organizatii nonguvernamentale care acopera problematici diferie de la mediu, la probleme sociale si comunitare dar colaborarea intre autoritatile locale si organizatii nonguvernamentale in elaborarea de propuneri de politici publice si dedezvoltare locala, implementare de proiecte pare sa fie foarte scazuta. In cadrul strategiei de dezvoltarea socio-economica realizata pentru perioada 2014-2020 de catre Consiliul Judetean Giurgiu, capacitatea de asociere la nivel local este prevazuta ca fiind realizata intre autoritatile publice prin intermediul Asociatiilor pentru dezvoltare Intercomunitara (ADI), respectiv Grupurile de Actiune Locala (GAL) in vederea realizarii unor proiecte in folosul comunitatii. In ciuda nevoii mari de dezvoltare locala pe care judetul Giurgiu o are strategia nu prevede colaborarea intre autoritatile locale si organizatiile nonguvernamentale. De asemenea nu sunt vizibile proiecte defasurate intre autoriatile locale si organizatii neguvernamentale la nivelul judetului.

Conform raportului „Evolutii in domeniul asistentei sociale in perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2020” – Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, la capitolul subventii acordate din bugetul M.M.P.S. pentru asociatii si fundatii care administreaza unitati de asistenta sociala judetul Giurgiu este listat cu 0 beneficiari, respectiv 0 lei. Tinand cont de situatia judetului Giurgiu (se incadreaza in categoria judetelor cu cea mai scazuta putere de cumparare, cele mai putine firme, urbanizare scazuta, natalitate scazuta, numar mic de medici, numar scazut de proiecte etc) imputernicirea comunitatii in vederea implicarii in dezvoltarea locala devine esentiala. In acest context colaborarea intre autoritati si organizatii nonguvernamentale/parteneri sociali pentru dezvoltarea de propuneri de politici publice si a dezvoltarii locale este extrem de importanta intrucat ONG-urile si partenerii sociali pot avea acces mult mai usor la nevoile si opiniile cetatenilor.

In viziunea proiectului, capacitarea societatii civile si cresterea dialogului pe filiera societate civila-autoritati publice, reprezinta cele mai importante componente ale procesului de implicarea in decizia locala si consolidarea relatiei intre comunitate si administratia publica locala, intrucat influenteaza posibilitatea atingerii obiectivului specific 2.1. Introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari in concordanta cu SCAP.

Proiectul raspunde Scopului acestui apel de a consolida capacitatea organizatiilor non-guvernamentale si partenerilor sociali de a se implica in formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local prin desfasurarea urmatoarelor tipuri de interventii la nivelul judetului Giurgiu: Organizarea de instruiri pentru organizatii si parteneri sociali pe tema utilizarii mecanismelelor si instrumentelor de participare/consultare, Dezvoltarea unei retele locale dedicate facilitarii dialogului societate civila-administratie locala, Mobilizarea reprezentantilor societatii civile si a partenerilor sociali pentru analizarea si influentarea agendei autoritatilor publice in vederea dezvoltarii locale.

Proiectul este in acord cu Planul strategic UNOPA, avand o contribuite in directia scopului si misiunii proprii de a sprijini dezvoltarea organizatiilor nonguvernamentale, respectiv de a se implica in rezolvarea problemelor pe care grupurile vulnerabile le intampina la nivel local

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

OS.1 Creșterea capacității de utilizare a mecanismelelor și instrumentelor de participare/consultare pentru 80 reprezentanți ai ONG-urilor și partenerilor sociali din județul Giurgiu. În vederea realizării acestui obiectiv, grupul țintă al proiectului va participa la un program de instruire în cadrul căruia va dobândi competențele și aptitudinile specifice cetățeniei active și implicării în dezvoltarea locală.

OS.2 Dezvoltarea dialogului civic între reprezentanții societății civile (parteneri sociali, ONG-uri etc.), personalul din autoritățile și instituțiile publice locale, aleșii locali și cetățeni în vederea creșterii implicării comunității locale în procesul de luare a deciziilor, la nivelul județului Giurgiu (80 persoane). Prin proiect, se va realiza o platformă online menită să aducă laolaltă decidenții politici locali și societatea civilă, astfel încât aceasta din urmă să fie implicată activ în stabilirea agendei locale, identificarea problemelor, luarea deciziilor, advocacy local, etc. Mai mult de atât, ca urmare a dezvoltării platformei, vom facilita mobilizarea membrilor prin intermediul unor focus grupuri pentru a discuta formularea, implementarea și evaluarea politicilor publice de la nivel local, cu accent pe zona de sănătate și protecție socială.

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt:

1. 80 de persoane de la nivelul Ong-urilor și partenerilor sociali din județul Giurgiu au fost instruițe pe tema cetățeniei active și implicării în dezvoltarea locală

2. O rețea dedicată dezvoltarii locale și dialogului civic la nivelul județului Giurgiu, formată din 80 persoane (reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale, parteneri sociali, reprezentanți ai autoritaților și instituțiilor locale, aleși locali și cetățeni) a fost operaționalizată.

3. 6 policy brief-uri pe diferite teme de interes local (sănătate, drepturile omului, etc.) au fost înaintate către instituțiile relevante de la nivelul județului Giurgiu

Valoarea totală a proiectului este de 424.949,00 lei, din care valoare nerambursabilă din FSE 353.982,51 lei,  valoare nerambursabilă din bugetul naţional  62.467,51 lei și cofinanţare UNOPA 8.498,98 lei.

Proiectul este implementat în perioada: 30 iunie 2022 – 29 August 2023.

Cod proiect MySMIS2014+: 150972.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sponsori și
parteneri:

© 2009 Uniunea Nationala a Organizatiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA. Toate drepturile rezervate.