UNOPA în parteneriat cu COPAC lansează proiectul „Mecanisme de consultare între autorități și asociațiile de pacienți”

Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA) în parteneriat cu Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice (COPAC) lansează astăzi proiectul „Mecanisme de consultare între autorități și asociațiile de pacienți”. Proiectul este cofinanţat din  FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, codul SMIS al proiectului 40511.
Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 371.031,57 lei, din care:
• 315.376,83 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European;
• 44.226,97 lei – valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național
• 11.427,77 lei – cofinanţarea eligibilă a beneficiarului
Obiectivul general al proiectului: Creșterea gradului de participare al asociațiilor de pacienți din România în procesul de luare a deciziilor (inclusiv de elaborare a politicilor publice) la nivel local și central
Scopul proiectului: Stabilirea unui mecanism de colaborare și consultare în politicile ce privesc pacientul între autoritățile centrale sau locale și asociațiile de pacienți din România.
Grupul ţintă al proiectului este format din:
– peste 300 de reprezentanți (angajați, membri, voluntari) ai asociațiilor de pacienți din România
– 150 de asociații de pacienți din România
– 100 de reprezentanți ai autorităților locale (din 20 de județe)
Principalele activităţi ale proiectului sunt:
1. Managementul proiectului
2. Realizarea pachetului de promovare a proiectului
3. Conferința de presă pentru lansarea și închiderea  proiectului
4. Crearea unei secțiuni destinată proiectului pe site-ul UNOPA și site-ul COPAC
5. Realizarea și diseminarea Catalogului Național al Asociațiilor de Pacienți
6. Realizarea unei baze de date cu asociațiile de pacienți
7. Organizarea de seminarii pentru  asociațiile de pacienți
8. Stabilirea unui parteneriat cu Ministerul Sănătății pentru realizarea “Mecanismului de colaborare și consultare în politicile ce privesc pacientul”
9. Mese rotunde cu tema „Mecanisme de consultare cu autoritățile publice locale”
10. Realizarea și diseminarea Ghidului Metodologic “Mecanisme de consultare cu autoritățile publice“
11. Forumul Național al Asociațiilor de Pacienți
12. Auditul proiectului
Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 12 luni. Locul de desfăşurare al proiectului: București și alte 20 de județe ale țării.
Prin implementarea proiectului se vor obţine următoarele rezultate:
– instruirea asociațiilor de pacienți pentru a colabora cu autoritățile locale sau centrale
– creșterea vizibilității asociațiilor de pacienți
– sprijinirea colaborării între autoritățile centrale și locale cu asociațiile de pacienți
– sprijinirea schimbului de experiență între asociațiile de pacienți și autoritățile responsabile din domeniul sănătății
–  dezvoltarea capacității asociațiilor de pacienți de a obtine finanțări, de a participa la programe/proiecte naționale inițiate de autoritățile publice din România.

„Chiar dacă proiectul a fost scris si aplicat la PODCA acum doi ani de zile, el este și astăzi la fel de actual si nevoile de la care am plecat atunci continuă să existe și astăzi. Comunicarea și colaborarea între autoritățile centrale și locale și un segment important al societății civile, anume asociațiile de pacienți, este foarte scăzută. În aceste condiții politicile și programele se stabilesc de cele mai multe ori fără a a se ține cont de nevoile și soluțiile identificate de către pacienți. Trebuie ca autoritățile centrale și locale să înțeleagă că asociațiile de pacienți sunt o resursă importantă, că ele pot contribui la mai buna funcționare  a sistemului sanitar, de la sprijinirea, informarea și consilierea pacienților, până la atragerea de finanțări și implementarea unor programe naționale în beneficiul  pacienților și al sistemului sanitar. Proiectul de față își propune să crească comunicarea și colaborarea între autorități și asociațiile de pacienți, cu beneficii de ambele părți”,  a declarat Iulian Petre, Directorul Executiv al UNOPA.

Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA) este singura federaţie neguvernamentală din România formată din organizaţii ale persoanelor afectate de HIV/SIDA, axată pe advocacy pentru promovarea şi apărarea drepturilor persoanelor infectate şi afectate de HIV/SIDA din România și este recunoscută ca fiind un actor important în relația cu autoritățile centrale și locale, având o contribuție importantă pentru creșterea calității vieții persoanelor seropozitive din România.

Coaliţia Organizaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice din România (COPAC) s-a înființat în anul 2008 și este cea mai reprezentativă organizaţie de pacienți din România care luptă pentru promovarea şi apărarea drepturilor pacienţilor, reunind în rândurile ei 11 organizaţii naţionale ale pacienţilor cu afecţiuni cronice.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sponsori și
parteneri:

© 2009 Uniunea Nationala a Organizatiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA. Toate drepturile rezervate.