Selecție asistent social membru echipă multidisciplinară în Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta

Federația UNOPA angajează asistent social, membru în cadrul Echipei multidisciplinare de la nivelul Centrului de evaluare și asigurare a suportului pentru pacienții cu TB din Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta.

Selecția este realizată în cadrul proiectului „Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente” derulat de UNOPA în parteneriat cu Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” (Lider de parteneriat). Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (POCU).

Procedura de selecție, rolul în cadrul proiectului, cerințele și responsabilitățile sunt detaliate în termenii de referință, anexați prezentului anunț.

Prezentare proiect „Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic şi tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente”

Obiectivul general al proiectului

Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, prin creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, prin organizarea de programe de sănătate și servicii orientate către prevenirea, depistarea precoce (screening), diagnostic și tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente, pentru 75010 persoane aparținând grupurilor vulnerabile, inclusiv derularea de activități de informare, educare și conștientizare a grupului țintă, precum și pentru 15003 persoane din grupurile vulnerabile, completate de activități de informare, educare și conștientizare a grupului țintă, precum și prin organizarea de programe de formare pentru 560 de persoane în vederea asigurării unui nivel de competențe îmbunătățit al profesioniștilor implicați în prevenirea, depistarea precoce (screening), diagnosticul și tratamentul precoce al tuberculozei și tuberculozei latente.

Prin activitățile și obiectivele proiectului se asigură accesul persoanelor din grupul țintă la metode de diagnostic, se îmbunătățește rata de diagnostic a cazurilor de tuberculoză sensibilă, se încurajează tratamentul medical și de suport al cazurilor de tuberculoză, sprijinul financiar al persoanelor sărace, precum și îmbunătățirea capacității sistemului sanitar de control al tuberculozei. Toate aceste obiective sunt coerenţe Strategiei Naționale de Control al Tuberculozei în România 2015 – 2020. Pregătirea personalului implicat în tratamentul tuberculozei, precum și creșterea competențelor acestora oferă o permeabilitate mai mare în teritoriu a serviciilor de sănătate de calitate, conforme normativelor Organizației Mondiale a Sănătății.

Proiectul urmărește sprijinirea grupului țintă, persoane aparținând grupurilor vulnerabile care vor beneficia de programe de sprijin (screening) – în vederea facilitării participării acestuia la tratament (ex. consiliere psihologică, peer-to-peer suport, subvenții și alte servicii adaptate și necesare). Identificarea  și evaluarea persoanelor cu tuberculoză din regiunea arondată în care funcționează spitalul, pentru a fi incluse în proiect, se va realiza de către echipă multidisciplinară care va funcționa la nivelul centrului regional.

Activitatea echipelor multidisciplinare va cuprinde:

•           evaluarea riscului de abandon terapeutic la pacientii cu TB; aceștia vor fi clasificati în: persoane cu risc scăzut, persoane cu risc mediu, persoane cu risc crescut. În funcție de categoria în care este inclusă, fiecărei persoane i se va stabili circuitul pentru finalizarea cu succes a tratamentului, prin intermediul unui plan personalizat de intervenție, după perioada de internare,  dacă este cazul (durata tratamentului variază între 6-24 de luni);

•           monitorizarea aderenței la tratament a pacienților cu risc crescut de abandon; medicul din cadrul echipei multidisciplinare va colabora cu personalul medical de la nivelul fiecărui dispensar TB pentru monitorizarea tratamentului antiTB a pacienților beneficiari, referiți către serviciul de suport prin tichete sociale, aflați în ambulatoriu. În acest sens medicul din cadrul echipei multidisciplinare va completa documentele justificative pentru administrarea tratamentului, acestea fiind folosite la finalul lunii pentru realizarea centralizatorului cu pacienții aderenți la tratament care urmează să primească tichete sociale;

•           suport social; în fiecare lună, pacienții înrolați în proiect, aderenți la tratament vor primi suport social, conform metodologiei proiectului și resurselor disponibile;

•           suport psihologic; presupune evaluarea nevoilor pacienților care interferează cu aderența la tratament, efectuare de psiho-educație, intervenții punctuale conform problematicii. Suport psihologic pentru creșterea aderenței la tratament a pacienților constă în ședințe individuale și ședințe de grup;

•           asistență socială; pacienții cu probleme sociale și medicale care pot interfera cu aderența la tratament (probleme de sănătate grave la unul sau mai mulți membri ai familiei, dependență de alcool, etc) vor beneficia de informare și consiliere în vederea rezolvării problemelor sociale.

Documente necesare

  • CV în format Europass care să detalieze capacitatea şi experienţa pentru îndeplinirea termenilor de referinţă;
  • Alte diplome și documente relevante
  • Notă de informare privind GDRP semnată

Dată limită

Cei interesați sunt rugaţi să transmită până la dată limită de 15 martie 2023 documentele menţionate.  Acestea pot fi transmise în format electronic pe adresa programe@unopa.ro

Pentru informații suplimentare privind termenii de referinţă, vă rugăm să ne contactaţi la telefon 0735853592 sau e-mail: programe@unopa.ro , persoană de contact Geanina Ariciu.

Descarcati aici Termenii de referinta in format pdf

Descarcati aici Anuntul in format pdf

Descarca aici Nota GDRP in format pdf

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sponsori și
parteneri:

© 2009 Uniunea Nationala a Organizatiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA. Toate drepturile rezervate.