Rezultate proiect – “O societate civilă implicată în sistemul de sănătate şi protecţie socială”

Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA(UNOPA) anunţă finalizarea  implementării proiectului “O societate civilă implicată în sistemul de sănătate şi protecţie socială”. Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 şi și-a propus creşterea capacităţii societăţii civile din România de a promova politici publice în sistemul de sănătate şi al protecţiei sociale.

Rezultatele proiectului la final sunt:

 1. Personalul de la nivelul a 50 de asociaţii de pacienţi şi parteneri sociali a fost instruit în domeniile „Elaborarea politicilor publice” şi „Advocacy şi comunicare publică”.
 2. Au fost organizate 3 cursuri si au fost instruite 61 de persoane în domeniul „Elaborarea politicilor publice”.
 3. Au fost organizate 3 cursuri și au fost instruite 60 de persoane în domeniul „Advocacy şi comunicare publică”.
 4. Reţeaua de organizaţii neguvernamentale şi parteneri sociali “CivilNet” a fost operaţionalizată pentru a monitoriza politicile publice iniţiate de autorităţi în domeniul sănătăţii şi al protecţiei sociale, în direcţia evaluării şi elaborării de propuneri alternative.
 5. Au fost organizate 7 dezbateri regionale cu tema “Politicile publice din domeniul sănătății și protecției sociale” cu peste 250 de participanți.
 6.  Au fost realizate două rapoarte de monitorizare a politicilor publice în domeniul sănătăţii și cel al protecţiei sociale înaintate către ministerele şi instituţiile interesate.
 7. Au fost elaborate și depuse în cadrul proiectului 11 propuneri de politici publice alternative în domeniul sănătăţii (8) şi al protecţiei sociale (3), dintre care 6 au fost acceptate până în acest moment.

Ministerul Sanatatii a raspuns propunerilor alternative la politicile publice in data de 11.7. 2019 astfel:

 • Pentru propunerea alternativă de politică publică “Educația pentru sănătatea reproducerii în școli” inregistata cu nr 31307/28.05.2019 ANPS a formulat catre Directia Generala de Asistenta Medicala si Sanatate Publica propunerea de realizare a Strategiei Nationale in domeniul Sanatatii Reproducerii care va avea printre actiunile prioritare si educatia pentru sanatatea reproducerii in sistemul de educatie la nivel national precum si a Planului de implementare.
 • Pentru propunerea alternativă de politică publică „Monitorizarea pacienților cu HIV – o prioritate” inregistrata cu nr 31705/29.05.2019 Ministerul Sanatatii comunica ca este o propunere acceptata, pentru care s-au demarat actiunile necesare astfel incat sa fie implementata incepant cu 1 ianuarie 2020 cand se vor modifica normele de aplicare a Contractului Cadru in sistemul Asigurarilor Sociale de Sanatate din Romania. Pentru ca pacientii cu HIV sa nu mai ramana fara analizele de monitorizare specifica efectuate, specialistii vor realiza definirea a doua pachete distincte de servicii, unul pentru monitorizarea curenta, altul pentru monitoriarea la 6 luni a situatiei clinice a pacientului cu infectie HIV, in vederea includerii lor in normele de aplicare a Contractului Cadru in sistemul Asigurarilor Sociale de Sanatate, incepand cu anul 2020.

Alte doua propuneri alternative de politică publică depuse de UNOPA in anul 2018 au primit raspuns din partea Ministerului Sanatatii:

 • Referitor la propunerea alternativă de politică publică “Achiziția tratamentului antiretroviral (ARV) pentru pacienții cu HIV la nivelul Centrelor Regionale HIV/SIDA”- în direcția rezolvării discontinuității tratamentului inregistarata cu nr 51588/09.10.2018 Ministerul Sanatatii identifica o discontinuitate in aprovizionarea de medicamente a unitatilor sanitare generata pe de o parte de lipsa de previziune a unitatilor sanitare la momentul incheierii contractelor cu furnizorii de medicamente sau pe de alta parte de lipsa comunicarii intre centrele regionale la nivelul carora se iau deciziile de schimbare a schemelor terapeutice si unitatile sanitare care acorda medicamente bolnavilor cu infectie HIV. In aceasta situatie solutia identificata este aceea a regionalizarii achizitiei medicamentelor, eventual cu livrarea acestora la domiciliul bolnavilor sau de la nivel regional la nivel judetean pe baza unor transferuri de medicamente dintr-o gestiune in alta. Realizarea unui alt mecanism de management al medicamentelor implica modificari in acte normative la nivel de lege.
 • Referitor la propunerea alternativă de politică publică “Transfer medicamente între spitale” inregistrata 58539/12.11.2019 Ministerul Sanatatii este de acord cu identificarea unei solutii iar daca aceasta va fi acceptata de toti actorii implicati se va recurge la initierea unui proiect de lege care sa asigure baza legala pentru transferul de medicamente din gestiunea unei unitati sanitare in gestiunea alteia.

Ministerul Educatiei Nationale a raspuns propunerilor alternative la politicile publice, prin adresa nr. 32710/28.06.2019 precizând următoarele aspecte:

“În prezent, în învățământul preuniversitar, problematica generală referitoare la educația pentru sănătatea omului, inclusiv sănătatea reproducerii se regăsește:

 • Formulată în termeni de conținuturi și competențe pe care elevii le dobândesc, în programele disciplinelor din trunchiul comun Științe ale naturii și Educație fizică pentru învățământul primar, Biologia  (anatomia, ecologia) pentru gimnaziu și liceu;
 • În programa școlară a curriculumului optional Educație pentru Sănătate, valabilă pentru toate ciclurile de învățământ preuniversitar (clasele I-XII), prin care se urmărește promovarea sănătății și stării de bine a elevului, dezvoltarea personală a elevului și prevenirea apariției unor deprinderi, atitudini cu efecte negative asupra sănătății omului și a mediului;
 • În cadrul temelor/activităților de dirigenție la disciplina Consiliere și orientare/dezvoltare profesională;
 • În cadrul activităților educative extracurricukare și extrașcolare (activități de educație pentru sănătate și stil de viață sănătos) din programul Școala Altfel care este cuprins în structura anului școlar, precum și în calendarul Național al Activitaților Educative”

Ministerul Muncii si Justitiei Sociale nu a transmis pana la finalizarea proiectului un raspuns oficial pentru propunerile alternative de politică publică depuse.

Mai multe detalii pe Platforma CivilNet

.





Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sponsori și
parteneri:

© 2009 Uniunea Nationala a Organizatiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA. Toate drepturile rezervate.