RETEAUA DE TINERI ACTIVISTI UNOPA

STATUT
– adoptat in Adunarea Generala a Retelei din data de 13.12.2006 –

Art. 1 Misiune
a) Reteaua de Tineri Activisti UNOPA “Luptatorii” (RTAUL) este o retea de tineri care lupta pentru promovarea si apararea drepturilor PLWHA la nivel national si international.
b) Membrii RTAUL sunt reprezentanti ai tinerilor din organizatii active in sectorul HIV/SIDA care sunt desemnati in acord cu prezentul statut si care se angajeaza sa respecte prezentul statut.
c) Membrii RTAUL sunt atat tineri seropozitivi, cat si tineri seronegativi, astfel incat proportia tinerilor seropozitivi sa fie de minim 75% din totalul membrilor. In acest fel se poate asigura faptul ca RTAUL reprezinta o voce a tinerilor seropozitivi din Romania.
d) La momentul infiintarii RTAUL este formata din reprezentanti ai tinerilor din organizatiile membre UNOPA, care au statutul de membri fondatori ai RTAUL. Extinderea RTAUL si acceptarea de noi membri se fac conform prezentului statut.
e) RTAUL nu are personalitate juridica, este apolitica, este sprijinita in activitatile ei de catre UNOPA si partenerii sai.
f) Infiintarea RTAUL a fost aprobata de catre Consiliul Director (CD) UNOPA, iar acesta poate decide retragerea sprijinului UNOPA pentru RTAUL.
g) Un numar de 5 membri fondatori ai RTAUL sunt desemnati pentru a reprezenta, prin rotatie, RTAUL in cadrul sedintelor CD UNOPA.
h) RTAUL are sediul de corespondenta la sediul UNOPA, bd. Nicolae Balcescu, nr. 24, sc. C, et. II, ap. 7.
i) Durata de functionare a RTAUL este nedeterminata.
j) RTAUL nu are patrimoniu.

Art. 2 Mecanisme de actiune:
a) Pentru realizarea misiunii ei RTAUL va desfasura activitati de lobby si advocacy la nivel local, national si international
b) RTAUL poate adera la grupuri si coalitii care activeaza in sectorul HIV/SIDA, la nivel national si international.
c) RTAUL poate derula proiecte si poate realiza activitati cu suportul organizatiilor din care fac parte membrii RTAUL.
d) Pentru realizarea misiunii ei RTAUL va desfasura activitati de atragere de fonduri si poate cere cotizatii membrilor sai, cu aprobarea Adunarii Generale a RTAUL

Art. 3 Relatia RTAUL – UNOPA
a) Derularea fondurilor necesare pentru indeplinirea misiunii asumate va fi realizata de catre RTAUL prin intermediul UNOPA.
b) Reprezentantii RTAUL pot reprezenta UNOPA si pot semna contracte in limitele delegarii lor scrise de catre UNOPA.
c) UNOPA poate reprezenta RTAUL in fata tertilor si poate sprijini activitatea RTAUL prin sustinere financiara din fonduri proprii sau prin derularea fondurilor destinate activitatii acesteia conform legislatiei in vigoare.
d) Activitatea RTAUL nu poate veni in contradictie cu activitatea UNOPA
e) Grupul de Coordonare al RTAUL se subordoneaza direct Directorului Executiv UNOPA si CD UNOPA.
f) RTAUL poate sprijini UNOPA in derularea activitatilor sale.

Art. 4 Membrii RTAUL:
a) Membrii RTAUL sunt de 3 feluri: membrii fondatori, membrii deplini, membrii onorifici. Membrii fondatori si membrii deplini sunt reprezentanti ai organizatiilor active in sectorul HIV/SIDA si pot avea intre 15 si 29 ani impliniti.

Art. 5 Membrii fondatori:
a) Membrii fondatori sunt reprezentantii organizatiilor membre UNOPA, atat cele prezente cat si cele viitoare, maxim un reprezentant pentru fiecare organizatie.
b) Un tanar poate deveni membru fondator al RTAUL numai in momentul cand face dovada ca este desemnat in acest sens de catre tinerii din organizatia membra UNOPA din care face parte, conform prezentului statut.
c) In momentul cand un alt tanar este desemnat de catre tinerii din organizatie sa fie reprezentant in RTAUL, reprezentantul actual pierde automat statutul de membru al RTAUL.
d) In momentul cand un tanar nu mai poate face dovada ca reprezinta tinerii din organizatia din care face parte, chiar daca acestia nu au desemnat un alt membru conform prezentului statut, acesta pierde calitatea de membru al RTAUL.
e) Membrii fondatori au drepturi depline in cadrul RTAUL

Art. 6 Membrii deplini:
a) Membrii deplini sunt reprezentantii organizatiilor care nu sunt membre UNOPA si care doresc sa adere la RTAUL
b) Un tanar poate deveni membru deplin al RTAUL numai in momentul cand face dovada ca este desemnat in acest sens de catre tinerii din organizatia din care face parte, conform prezentului statut.
c) In momentul in care un alt tanar este desemnat de catre tinerii din organizatie sa fie reprezentant in RTAUL, reprezentantul actual pierde automat statutul de membru al RTAUL.
d) In momentul cand un tanar nu mai poate face dovada ca reprezinta tinerii din organizatia din care face parte, chiar daca acestia nu au desemnat un alt membru conform prezentului statut, acesta pierde calitatea de membru al RTAUL.
e) Membrii deplini au aceleasi drepturi in cadrul RTAUL, cu exceptia dreptului de a participa la sedintele CD UNOPA.

Art. 7 Membrii onorifici:
a) Membrii onorifici sunt persoane care se evidentiaza in lupta impotriva HIV/SIDA pe plan national si international, personalitati publice, membri marcanti ai societatii care doresc sa sprijine RTAUL.
b) Statutul de membru onorific se acorda de catre RTAUL in Adunare Generala si este permanent. Acesta poate fi retras numai in cazuri exceptionale, de catre Adunarea Generala a RTAUL, pe baza propunerii Grupului de Coordonare, atunci cand persoana respectiva aduce grave prejudicii de imagine RTAUL.

Art. 8 Desemnarea reprezentantilor in RTAUL:
a) Pentru a avea un reprezentant in cadrul RTAUL, organizatiile vor adresa o cerere in acest sens catre Grupul de Coordonare al RTAUL prin intermediul UNOPA. Cererea va fi insotita de catre procesul verbal al intalnirii tinerilor din cadrul organizatiei solicitante din care sa reiasa numele tanarului desemnat sa fie reprezentant al lor in cadrul RTAUL.
b) Cererea este analizata de catre Grupul de Coordonare al RTAUL si se supune aprobarii Adunarii Generale a RTAUL recomandarea de acceptare sau respingere a cererii.
c) La intalnirea din cadrul organizatiei pentru desemnarea reprezentantului trebuie sa participe minim 10 tineri din cadrul organizatiei, nu mai putin de 50 % din numarul tinerilor activi (care participa activ la activitatile organizatiei) din cadrul organizatiei. Procedura va fi supervizata de catre conducerea organizatiei, presedinte, director executiv sau membrii in Consiliul de Administratie. Acestia vor trebui sa participe la sedinta si sa asigure respectarea procedurilor de alegere.
d) Fiecare tanar din cadrul organizatiei are dreptul de a propune un candidat, cu exceptia propriei persoane. Se voteaza secret, prin voturi scrise, impaturite, pe care se scrie un singur nume de candidat. Voturile sunt numarate de catre un reprezentant al tinerilor asistat de presedintele organizatiei, in fata tuturor tinerilor.
e) Este considerat ales tanarul care intruneste cel putin jumatate plus unu din numarul de voturi. Daca acest lucru nu se realizeaza din prima runda de vot, se va proceda la repetarea votului pentru primii doi clasati.
f) Procesul verbal al alegerilor va consemna toate aceste detalii, va consemna numele tanarului ales si cel putin nick-ul fiecarui tanar participant la intalnire, alaturi de numarul de telefon personal al fiecaruia. Procesul verbal va fi semnat de catre toti participantii, iar daca nu, se va specifica de ce nu au vrut sa semneze.
g) In cazul in care se constata, prin verificare telefonica, ca procesul verbal prezentat la UNOPA nu corespunde realitatii sau ca au existat presiuni de orice fel in cadrul organizatiei menite sa influenteze procesul alegerilor, organizatia respectiva nu va mai fi reprezentata in cadrul RTAUL pentru un an de zile.
h) Reprezentantii tinerilor in cadrul RTAUL sunt alesi pe o perioada de 1 an de zile, iar procedura alegerilor trebuie sa fie refacuta la inceputul fiecarui an, de preferinta in luna ianuarie.
i) Sarcina organizarii alegerilor revine tanarului care este deja reprezentant al tinerilor din organizatie in cadrul RTAUL. Daca acesta nu organizeaza alegerile, va fi suspendat automat pana in momentul in care se face dovada unui proces corect de alegeri in organizatia respectiva. Daca organizatia isi desemneaza pentru prima data un reprezentant, sarcina organizarii alegerilor revine conducerii organizatiei.
j) Nu exista limita de mandate pe care le poate obtine un tanar, dar el nu poate sa mai candideze cand depaseste limita de varsta.

Art. 9 Organizarea RTAUL:
a) RTAUL are doua mecanisme de decizie: Adunarea Generala a RTAUL si Grupul de Coordonare al RTAUL.

Art. 10 Adunarea Generala a RTAUL:
a) Adunarea Generala este organul suprem al RTAUL si este constituita din totalitatea membrilor RTAUL
b) se intruneste cel putin o data pe an, la solicitarea UNOPA sau prin convocarea ei de catre Grupul de Coordonare.
c) Adunarea Generala alege prin vot deschis membrii Grupului de Coordonare.
d) Adunarea Generala valideaza propunerile UNOPA si ale Grupului de Coordonare privind admiterea, suspendarea sau excluderea de membri.
e) Adunarea Generala stabileste planul de actiune al RTAUL, afilierea la retele nationale sau internationale.
f) Adunarea Generala aproba raportul membrilor Grupului de Coordonare.
g) Adunarea Generala poate lua decizii si prin consultare electronica, pe mail sau prin conferinta pe messenger.
h) Deciziile Adunarii Generale se iau cu cel putin jumatate plus unu din voturi.

Art. 11 Grupul de Coordonare:
a) Grupul de Coordonare este mecanismul de functionare si coordonare al RTAUL.
b) Grupul de Coordonare este ales de catre Adunarea Generala si are 5 membrii, egali in functii si obligatii.
c) pentru o mai buna functionare cei 5 membrii isi pot imparti intre ei responsabilitatile ce le revin.
d) Din cei 5 membrii, CD UNOPA invita sa participe ca observatori la sedintele sale doi dintre membrii, prin rotatie, cu exceptia membrilor deplini, care nu pot participa la aceste sedinte. Participantii la sedintele CD UNOPA au obligatia de a informa membrii RTAUL despre cele discutate in cadrul sedintelor.
e) Grupul de Coordonare are rolul de a pune in practica hotararile Adunarii Generale si de a Coordona intreaga activitate a RTAUL, cu sprijinul UNOPA.
f) Grupul de Coordonare poate lua decizii prin aprobarea lor de catre cel putin 3 dintre membrii sai.
g) Grupul de Coordonare are sarcina de a informa RTAUL, de a atrage fonduri, de a reprezenta RTAUL si de a pastra legatura permanenta cu UNOPA si cu membrii RTAUL
h) Grupul de Coordonare are rolul de a comunica permanent cu RTAUL, are rolul de a organiza Conferinte saptamanale utilizand messengerul sau alte mijloace de telecomunicatie.

Art. 12 Obligatiile membrilor fondatori si deplini ai RTAUL:
a) sa participe activ la actiunile RTAUL.
b) sa ia parte la Adunarile Generale
c) sa comunice permanent cu membrii RTAUL.
d) sa participe la conferintele saptamanale de pe messenger sau alt mijloc de comunicatie.
e) sa posede o adresa de mail electronica pe care sa o acceseze cel putin o data la doua zile.
f) sa informeze permanent tinerii din organizatia din care face parte despre activitatile RTAUL.
g) sa coordoneze activitatea tinerilor din organizatia din care face parte in toate actiunile acestora.
h) sa fie un model de responsabilitate, implicare si devotament pentru tinerii din organizatia din care face parte.
i) sa organizeze alegerea reprezentantului tinerilor la inceputul fiecarui an.
j) sa pastreze confidentialitatea asupra membrilor retelei
k) sa nu aduca prejudicii morale si/sau materiale RTAUL
l) sa comunice catre RTAUL problemele tinerilor pe care ii reprezinta
m) sa respecte statutul RTAUL si deciziile ulterioare ale Adunarii Generale si ale grupului de Coordonare.
n) sa-i respecte pe ceilalti membrii ai RTAUL
o) sa colaboreze permanent cu conducerea organizatiei din care face parte.
p) sa informeze Grupul de Coordonare cu privire la Schimbarile aparute in datele de contact, adrese, telefon, mail, etc.
q) sa promoveze principiile si valorile RTAUL
r) sa indeplineasca sarcinile care ii revin ca urmare a alegerii in organele de conducere sau de reprezentare ale RTAUL.

Art. 13 Nerespectarea obligatiilor de la art. 12 conduce automat la suspendarea respectivului membru al RTAUL. Organizatia din care face parte va desemna un alt reprezentant, pentru cel putin 1 an de zile.

Art. 14 Drepturile membrilor fondatori si deplini ai RTAUL:
a) Dreptul de a participa la actiunile RTAUL. Atunci cand din cauze independente de RTAUL la o activitate pot participa un numar limitat de tineri, selectia acestora se va face de catre UNOPA, in functie de implicarea si rezultatele fiecaruia in actiunile RTAUL, prin consultare cu Grupul de Coordonare.
b) Dreptul la confidentialitate
c) Dreptul de a alege si de a fi ales in Grupul de Coordonare, in structurile de dialog social sau in comisii de lucru ale RTAUL
d) Dreptul de a reprezenta RTAUL in limitele delegarii sale de catre Adunarea Generala, Grupul de Coordonare sau UNOPA.
e) Dreptul la opinie.
f) Acces la toate informatiile
g) Dreptul de a fi respectat
h) Dreptul de a formula propuneri pentru imbunatatirea activitatii RTAUL

Art. 15 Activitatea RTAUL este publica si poate fi mediatizata prin intermediul mass media.

Art. 16 Sigla RTAUL este reprezentata de un scut suprapus pe o sabie si o lance, pe care este gravat un “L” si initialele UNOPA.

Art. 17 RTAUL se poate desfiinta prin decizia Adunarii Generale a RTAUL luata cu 2/3 din voturi, aprobata de UNOPA sau prin incetarea activitatii ei.

Art. 18 Prezentul statut inlocuieste toate regulamentele anterioare de functionare ale RTAUL si va fi pus in aplicare imediat dupa aprobarea lui de catre Adunarea Generala a RTAUL si de catre CD UNOPA.

Adoptat in data de 13.12.2006, de catre Adunarea Generala a Membrilor Fondatori ai Retelei de Tineri Activisti UNOPA “Luptatorii”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sponsori și
parteneri:

© 2009 Uniunea Nationala a Organizatiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA. Toate drepturile rezervate.