Raport de monitorizare octombrie – decembrie 2004

Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA) are o experienţă semnificativă în ceea ce priveşte monitorizarea respectării drepturilor persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA în România. Din 2001 şi până în prezent, cu sprijinul reprezentanţei UNICEF în România, al Iniţiativei pentru Sănătatea Familiei în România (ISFR) şi al Fondului Global pentru Combaterea HIV/SIDA, TBC şi Malarie, UNOPA a monitorizat respectarea drepturilor persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA şi a soluţionat numeroase cazuri de încălcare de drepturi. Prin acest sistem de monitorizare, UNOPA urmăreşte să îmbunătăţească promovarea şi respectarea drepturilor persoanelor infectate şi afectate de HIV/SIDA din România, să corecteze situaţiile de încălcare, să îmbunătăţească legislaţia şi politicile sociale din domeniu şi să contribuie la creşterea calităţii serviciilor medicale şi de asistenţă psiho-socială adresate persoanelor infectate şi afectate de HIV/SIDA.

Scopul acestei monitorizări nu este precizia ştiinţifică sau relevanţa la nivel naţional, ci monitorizarea şi combaterea cazurilor de încălcare a drepturilor persoanelor seropozitive, informarea şi iniţierea de demersuri pentru corectarea cazurilor de încălcare instituţionalizată a drepturilor persoanelor seropozitive, toate acestea pentru a îmbunătăţii calitatea vieţii persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA.

Anul acesta UNOPA monitorizează aplicarea Strategiei naţionale pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infecţie cu HIV/SIDA în perioada 2004-2007. Monitorizarea se derulează în cadrul proiectului “Iniţiativa pentru promovarea şi apărarea eficientă a drepturilor persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA” finanţat de Fondul Global pentru Combaterea HIV/SIDA, TBC şi Malarie.

Monitorizarea încălcării drepturilor persoanelor infectate HIV/SIDA pe trimestrul 4 al anului 2004, implicând 19 organizaţii de persoane afectate/infectate HIV/SIDA, a cuprins 444 de persoane şi 102 cazuri de încălcare a drepturilor în luna Octombrie, 439 de persoane şi 95 de cazuri de încălcare a drepturilor în luna Noiembrie şi 455 de persoane şi 99 de cazuri de încălcare a drepturilor în luna Decembrie. Creşterea numărului de persoane monitorizate ne indică faptul că această monitorizare este necesară şi utilă în activitatea organizaţiilor membre UNOPA, pentru informarea şi apărarea drepturilor persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA.

Rata încălcărilor de drepturilor, calculată prin raportul dintre numărul de cazuri de încălcare a drepturilor şi numărul de persoane monitorizate, este foarte apropiată pentru acest trimestru, oscilând de la 0,229 pentru Octombrie, la 0,216 pentru Noiembrie şi la 0,217 pentru Decembrie. În ce priveşte repartiţia încălcărilor, 17% au vizat tratamentul, 36% au vizat serviciile medicale, 12% s-au referit la alocaţiile de hrană, 8% la drepturile asistentului personal, 4% la cazurile de discriminare şi respingere, 2% la încălcarea dreptului la confidenţialitate şi 21% la alte tipuri de încălcări.
Download informatia completa

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sponsori și
parteneri:

© 2009 Uniunea Nationala a Organizatiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA. Toate drepturile rezervate.