Raport de monitorizare a politicilor publice în domeniul sănătăţii și al protecției sociale

Românii sunt printre europenii cu cea mai proastă percepţie asupra stării lor de sănătate (Living Conditions in the European Union) şi în comparaţie cu media UE de 3,7 %, 10,4 % din români relatează că au avut nevoi medicale nesatisfăcute din cauză costurilor, a distanţei sau a timpului de aşteptare.

Problema abordată în cadrul proiectului este colaborarea scăzută între autorităţile din domeniul sănătăţii /protecţiei sociale şi organizaţiile de pacienţi, în construirea politicilor publice care privesc pacienţii. Acesta este motivul pentru care de cele mai multe ori s-a constatat rezistența şi opoziţia pacienţilor, dar şi a organizaţiilor de pacienţi în faţa unor politici şi programe din domeniul sănătăţii şi al protecţiei sociale, construite arbitrar, fără consultarea asociaţiilor de pacienţi, a societăţii civile, care în unele cazuri sunt total lipsite de coerență în raport cu nevoile pacienţilor, iar în alte cazuri răspund doar parţial nevoilor pacienților.

În prezent a fost întocmit primul raport de monitorizare a politicilor publice în domeniul sănătății și al protecției sociale, mai jos aveți cuprinsul documentului menționat.

Cuprins:

  • Descrierea Federației și a contextului național
  • Identificarea priorităţilor în domeniul politicilor publice în domeniul sănătăţii şi al protecţiei sociale la nivel regional
  • Propunerile de politici publice în domeniul sănătăţii iniţiate de către Ministerul Sănătăţii în perioada de referinţă
  • Propunerile de politici publice în domeniul protecţiei sociale iniţiate de către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale în perioada de referinţă
  • Propunerile de politici publice documentate şi depuse în cadrul proiectului

Puteți accesa textul integral printr-un simplu click aici.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sponsori și
parteneri:

© 2009 Uniunea Nationala a Organizatiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA. Toate drepturile rezervate.