Prezentare proiect “O societate civilă implicată în sistemul de sănătate și protecție socială”

Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA) implementează proiectului “O societate civilă implicată în sistemul de sănătate şi protecţie socială”. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 şi îşi propune (Scopul proiectului) creşterea capacităţii societăţii civile din România de a promova politici publice în sistemul de sănătate şi al protecţiei sociale.

Contextul proiectului:

Conform Strategiei Nationale de Sanatate 2014-2020  Romania are un profil de sanatate specific tarilor dezvoltate in sensul poverii relativ mari prin boli cronice, dar profilul epidemiologic al bolilor cronice este mai defavorabil decat in UE27. Dat fiind povara mai mare in Romania prin anumite boli transmisibile (ex. TBC, hepatita virala B si C, prevalenta mostenita a HIV/SIDA) se poate vorbi de fapt despre o dubla povara a bolii in populatia nationala.

Indexul European al Consumatorului de Sanatate (EHCI) plaseaza in mod consecvent Romania pe  ultimul / penultimul loc din Europa, inregistrand in acelasi timp o scadere continua a scorului de la peste 600 puncte in 2006 la 475  in prezent (fata de 870 scorul maxim inregistrat de sistemul de sanatate olandez).

Romanii sunt printre europenii cu cea mai proasta perceptie asupra starii lor de sanatate (Living Conditions in the European Union) si in comparatie cu media UE de 3,7 %, 10,4 % din romani relateaza ca au avut nevoi medicale nesatisfacute din cauza costurilor, a distantei sau a timpului de asteptare

Problema abordată în cadrul proiectului este colaborarea scăzută între autorităţile din domeniul sănătăţii /protecţiei sociale şi organizaţiile de pacienţi, în construirea politicilor publice care privesc pacienţii. Acesta este motivul pentru care de cele mai multe ori s-a constatat rezistența şi opoziţia pacienţilor, dar şi a organizaţiilor de pacienţi în faţa unor politici şi programe din domeniul sănătăţii şi al protecţiei sociale, construite arbitrar, fără consultarea asociaţiilor de pacienţi, a societăţii civile, care în unele cazuri sunt total lipsite de coerență în raport cu nevoile pacienţilor, iar în alte cazuri răspund doar parţial nevoilor pacienților.

Pe plan internaţional, asociaţiile de pacienţi sunt recunoscute ca fiind resurse importante în stabilirea politicilor publice ale autorităţilor responsabile pentru sistemul de sănătate / protecţie socială.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Pe perioada proiectului minim 40 de asociatii de pacienti si parteneri sociali si-au dezvoltat competente in aria formularii si promovarii de propuneri alternative la politicile publice, initiate de autoritati, in domeniul sanatatii si al protectiei sociale.
  1. Pe perioada proiectului a fost operationalizata o retea de asociatii de pacienti si parteneri sociali care monitorizeaza politicile publice initiate de autoritati in domeniul sanatatii si al protectiei sociale, in directia evaluarii si elaborarii de propuneri alternative
  2. Pe perioada proiectului minim 10 asociatii de pacienti si parteneri sociali au fost sprijiniti pentru elaborarea de propuneri alternative politicilor publice initiate de autoritati in sensul rezolvarii de probleme specifice domeniului lor de activitate.

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt:

  1. Personalul de la nivelul a 40 de asociaţii de pacienţi şi parteneri sociali a fost instruit în domeniile „Elaborarea politicilor publice” şi „Advocacy şi comunicare publică”.
  2. O reţea de organizaţii neguvernamentale şi parteneri sociali operaţionalizată pentru a monitoriza politicile publice iniţiate de autorităţi în domeniul sănătăţii şi al protecţiei sociale, în direcţia evaluării şi elaborării de propuneri alternative.
  3. Un raport de monitorizare a politicilor publice în domeniul sănătăţii şi cel al protecţiei sociale înaintat semestrial către ministerele şi instituţiile interesate.
  4. 10 Politici publice alternative în domeniul sănătăţii şi al protecţiei sociale propuse dintre care 1 politică publică în domeniul sănătăţii şi al protecţiei sociale alternativă la politicile publice în domeniul sănătăţii şi al protecţiei sociale, acceptată.

Valoarea totala a proiectului este de 997.688,00 lei, din care valoare nerambursabila din FSE 821.139,01 lei,  valoare nerambursabila din bugetul national  156.595,26 lei si cofinantare UNOPA 19.953,73 lei.Proiectul este implementat în perioada 2 Aprilie 2018-1 August 2019. Codul MySMIS al proiectului este 109810.

Descarcă documentul cu prezentarea proiectului

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sponsori și
parteneri:

© 2009 Uniunea Nationala a Organizatiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA. Toate drepturile rezervate.