Mecanisme de consultare între autorități și asociațiile de pacienți

afis podca

Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA) în parteneriat cu Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice (COPAC) implementeaza proiectul „Mecanisme de consultare între autorități și asociațiile de pacienți”.

Proiectul este cofinanţat din  FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, codul SMIS al proiectului 40511.

Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 371.031,57 lei, din care:
• 315.376,83 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European;
• 44.226,97 lei – valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național
• 11.427,77 lei – cofinanţarea eligibilă a beneficiarului

Obiectivul general al proiectului: Creșterea gradului de participare al asociațiilor de pacienți din România în procesul de luare a deciziilor (inclusiv de elaborare a politicilor publice) la nivel local și central

Scopul proiectului: Stabilirea unui mecanism de colaborare și consultare în politicile ce privesc pacientul între autoritățile centrale sau locale și asociațiile de pacienți din România.

Grupul ţintă al proiectului este format din:
– peste 300 de reprezentanți (angajați, membri, voluntari) ai asociațiilor de pacienți din România
– 150 de asociații de pacienți din România
– 100 de reprezentanți ai autorităților locale (din 20 de județe)

Principalele activităţi ale proiectului sunt:
1. Managementul proiectului
2. Realizarea pachetului de promovare a proiectului
3. Conferința de presă pentru lansarea și închiderea  proiectului
4. Crearea unei secțiuni destinată proiectului pe site-ul UNOPA și site-ul COPAC
5. Realizarea și diseminarea Catalogului Național al Asociațiilor de Pacienți
6. Realizarea unei baze de date cu asociațiile de pacienți
7. Organizarea de seminarii pentru  asociațiile de pacienți
8. Stabilirea unui parteneriat cu Ministerul Sănătății pentru realizarea “Mecanismului de colaborare și consultare în politicile ce privesc pacientul”
9. Mese rotunde cu tema „Mecanisme de consultare cu autoritățile publice locale”
10. Realizarea și diseminarea Ghidului Metodologic “Mecanisme de consultare cu autoritățile publice“
11. Forumul Național al Asociațiilor de Pacienți
12. Auditul proiectului

Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 12 luni (29.10.2012 – 29.12.2013).

Locul de desfăşurare al proiectului: București și alte 20 de județe ale țării.  

Prin implementarea proiectului se vor obţine următoarele rezultate:
– instruirea asociațiilor de pacienți pentru a colabora cu autoritățile locale sau centrale
– creșterea vizibilității asociațiilor de pacienți
– sprijinirea colaborării între autoritățile centrale și locale cu asociațiile de pacienți
– sprijinirea schimbului de experiență între asociațiile de pacienți și autoritățile responsabile din domeniul sănătății
–  dezvoltarea capacității asociațiilor de pacienți de a obtine finanțări, de a participa la programe/proiecte naționale inițiate de autoritățile publice din România.

UPDATE:

Materiale publicate în cadrul proiectului:

 Catalogul Național al Asociațiilor de Pacienti din România

GHID METODOLOGIC “Mecanisme de consultare cu autoritățile publice“

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sponsori și
parteneri:

© 2009 Uniunea Nationala a Organizatiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA. Toate drepturile rezervate.