Intensificare prevenirii HIV – Document de luare de poziţie – UNAIDS

La cea de-a 15-a Întâlnire a Consiliului de Coordonare Programe (PCB) din iunie 2004, UNAIDS a fost solicitat să dezvolte o strategie globală pentru a intensifica prevenirea HIV. La cea de-a 16-a Întâlnire a PCB în decembrie 2004, s-a discutat un Cadru de Strategie pentru Intensificarea Prevenirii HIV. Tot la această întâlnire, UNAIDS i-a fost cerut să dezvolte o strategie globală pentru a intensifica prevenirea HIV pentru a o prezenta în cea de-a 17-a Întâlnire a PCB din iunie 2005, la Geneva. Din decembrie 2004, s-au purtat consultări extinse cu membrii PCB şi cu toţi factorii de decizie.

Scopul principal al acestui document este de a energiza şi de a mobiliza intensificarea prevenirii HIV cu o finalizare în acces universal la tratament şi metode de prevenire HIV. Documentul defineşte acţiunile principale ce trebuie îndeplinitite pentru a împiedica noile infectări cu HIV şi de a lupta împotriva SIDA. Identifică ceea ce trebuie făcut pentru a acoperi rapid şi eficient problema prevenirii HIV, pentru a crea legături între prevenirea HIV şi asistenţă şi de a asigura menţinerea tratamentului HIV la nivelul prezentului context. Subliniază rolul UNAIDS, în relaţie cu intensificarea prevenirii HIV şi arată căile prin care o acţiune de suport concertată poate fi realizată.

Acest document este adresat tuturor celor care au un rol de conducere în prevenirea, tratamentul sau asistenţa HIV. Bazele lui sunt puse de Declaraţia de Angajament privind HIV-SIDA aprobată de toate statele membrea ale Naţiunilor Unite în iunie 2001 şi de Cadrul Strategiei Globale pe HIV-SIDA aprobat la cea de-a 10-a întâlnire a PCB UNAIDS, la Rio de Janeiro, in decembrie 2000. Documentul construieşte de asemenea pe baza angajamentelor exprimate în cadrul Conferinţei Internaţionale pe Populaţie şi Dezvoltare (ICPD) – Programul de Acţiune şi Platforma de Acţiune de la Beijing, împreună cu trecerile în revistă ale continuărilor. Subliniază oportunităţi semnificative pentru o întărire a prevenirii HIV în contextul programelor antiretrovirale, ca de exemplu Iniţiativa „3 din 5” pentru a extinde tratamentul antiretroviral în ţările în curs de dezvoltare.

Acest document conţine patru secţiuni principale. Ssecţiunea 1 explică de ce prevenirea HIV trebuie să fie întărită semnificativ pentru a face faţă provocărilor actuale şi pentru a profita de toate oportunităţile disponibile. Secţiunea 2 identifică acţiunile cheie ce trebuie centrate pe răspunsul la prevenirea HIV şi principiile ce stau la baza acestor acţiuni. Secţiunea 3 identifică ce trebuie să facă partenerii naţionali pentru prevenirea HIV la nivel de ţară. În cele din urmă, Secţiunea 4 descrie suportul pe care UNAIDS îl va oferi pe parcursul acestui proces.
Download informatia completa

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sponsori și
parteneri:

© 2009 Uniunea Nationala a Organizatiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA. Toate drepturile rezervate.