Implicarea organizatiilor de persoane care traiesc cu HIV/SIDA in furnizarea serviciilor sociale

Descrierea proiectului:

Un grup de 19 organizatii de PLWHA membre UNOPA a adresat federatiei, solicitari de sprijin pentru a raspunde eficient si sustenabil nevoilor PLWHA de informare, consiliere, asistenta psihosociala, asistenta juridica, integrare socio-profesionala si recreere.

Strategia de raspuns a organizatiilor de PLWHA la nevoile mentionate are labaza principiul “noi pentru noi”, adica servicii oferite de PLWHA care au trecut de la stadiul de beneficiar vulnerabil la “actor” imputernicit (empowerment) in ceea ce priveste gestionarea situatiilor problematice. Aceste servicii sunt planificate a fi furnizate cu sprijinul unor profesionisti, in cadrul organizatiilor de PLWHA, organizatii care se disting in sectorul ONG-HIV/SIDA printr-un grad mai mare de empatie si apropiere fata de PLWHA, printr-o cultura organizationala nascuta din experiente de viata similare si din incercarile de a depasi situatii de vulnerabilitate si dificultate.
Oferta de servicii elaborate de cele 19 organizatii de PLWHA se vrea o alternativa la serviciile oferite in sistemul public si privat (organizatiile de profesionisti) care completeaza armonios strategia de interventie in sectorul HIV/SIDA.

Ca urmare la initiativa acestora, UNOPA a elaborat urmatoarea propunere de proiect, procedand la:
– structurarea modalitatilor de raspuns identificate de cele 19 organizatii de PLWHA intr-o oferta de servicii de tip “peer” si servicii sociale/profesionale
– asigurarea resurselor necesare, umane, tehnice si financiare pentru dezvoltarea acestor servicii
– asigurarea conditiilor necesare continuitatii acestor servicii si cresterea sustenabilitatii celor 19 organizatii de PLWHA

Misiunea proiectului este aceea de a contribui print-un efort coordonat şi în colaborare cu organizaţiile de PLWHA membre la creşterea calităţii vieţii PLWHA:

– creşterea aderenţei la tratament prin oferirea de informaţii medicale, prin consolidarea relaţiei medic-pacient
– creşterea accesului la serviciile de asistenţă psihosocială şi administrative existente în sistemul public ca rezultat al asistenţei psihosociale acordate de organizaţiile de PLWHA
– reintegrare socială şi profesională ca rezultat al serviciilor de asistenţă psihosocială, cursuri de pregatire vocaţională, activităţi educativ–recreative, servicii oferite de organizaţiile de PLWHA
– identificarea situaţiilor de discriminare şi încurajarea atitudinilor de apărare a propriilor drepturi prin asistenţă juridică oferită de organizaţiile de PLWHA
– reducerea riscului de transmitere a infecţiei prin serviciile de grupuri de suport, peer counseling, activităţi de informare, educare, comunicare (IEC) oferite de organizaţiile de PLWHA

Rezultatele aşteptate ale proiectului pot fi cuantificate în:

~1000 de PLWHA să fie consiliate psihosocial;
~1000 de PLWHA să fie implicate în grupuri de suport (peer-counseling);
~1000 de PLWHA să beneficieze de consiliere/informare juridică;
~480 de PLWHA – beneficiari direcţi şi beneficiari indirecţi; peste 1000 de PLWHA să  fie informate relativ la tratament, legislaţie, educaţie pentru sănătate etc;
~200 de PLWHA implicate în dezbateri/întâlniri de lucru pe teme de interes pentru PLWHA;
~1000 de tineri să beneficieze de recreere şi socializare prin tabere, excursii, activităţi practice etc;
~100 de tineri PLWHA să poată să beneficieze de cursuri de instruire şi orientare profesională (informatică, croitorie, limbi străine);
~20.000 materiale IEC produse şi diseminate către PLWHA şi comunitate(pliante, reviste, broşuri, buletine informative etc).

În vederea asigurării continuităţii şi eficienţei serviciilor implementate de cele 19 organizaţii de PLWHA, pe durata a 9 luni, strategia de intervenţie a proiectului, urmăreşte ca aceste organizaţii să dispună la finele proiectului de:
– existenţa unui personal instruit şi cu experienţă în furnizarea de servicii peer şi sociale conform unor standarde de calitate la nivelul organizaţiilor locale;
– un pachet de servicii recunoscute şi solicitate de membri şi comunitate;
– bazele pentru construirea unui management eficient al serviciilor oferite;
– infrastructura necesară continuării derulării serviciilor;
– o reţea locală de sprijin;
– creşterea vizibilităţii şi credibilităţii a 19 organizaţii de PLWHA;
– o planificare strategică care să prevadă un plan concret pentru atragerea de fonduri şi sustenabilitatea serviciilor derulate în cadrul proiectului.

În acest sens, proiectul îşi propune ca obiective:

1. Să faciliteze dezvoltarea de către 19 organizaţii de PLWHA a unei oferte structurate de servicii adaptate nevoilor PLWHA identificate
2. Să crească sustenabilitatea organizaţiilor de PLWHA în vederea asigurării continuităţii serviciilor implementate în cadrul proiectului

Pentru atingerea acestor obiective, pe durata a 9 luni UNOPA va implementa3 activităţi principale:

1. Coordonarea şi supervizarea dezvoltării de către 19 organizaţii de PLWHA a unui pachet de servicii de tip peer şi servicii sociale
2. Elaborarea unei planificări strategice 2006-2009
3. Promovarea rezultatelor obţinute de către cele 19 organizaţii de PLWHA în implementarea serviciilor

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sponsori și
parteneri:

© 2009 Uniunea Nationala a Organizatiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA. Toate drepturile rezervate.