Conferinţa Naţională

Programul Phare 2002
Restructurarea reţelei de centre regionale HIV / SIDA în România
Proiect finanţat prin Phare sub egida Ministerului Sănătăţii şi Uniunii Europene

UNOPA a participat în perioada 15-16 iunie 2005 la World Trade Center Bucureşti la Conferinţa Naţională “Sănătate publică şi informaţie medicală versus confidenţialitate”. La conferinţă au fost prezenţi doctori de la Ministerul Sănătăţii, Ministru Secretar de Stat Vlad Iliescu, membri CNAS, CNLAS, doctori de la spitalele judeţene din Iaşi, Timişoara, Cluj, de la Direcţiile Judeţene De Sănătate Publică din alte oraşe, de la INCDMI « Cantacuzino »,de la Ministerul Apărării Naţionale – Centru de Medicină Preventivă, Organizaţia Mondială a Sănătăţii, RAA, ARAS, UNICEF, UNAIDS, USAID, echipa proiectului Phare, ziarişti. Din străinatate ne-au onorat cu prezenţa distinşi invitaţi precum Andras Zempleni de la Centre Nationale de la Recherche Scientifique – Universite de Paris, Keikawus Arasteh de la Vivantes Auguste – Viktoria Klinikum, Berlin şi Colin Gavaghan de la University Of Glasgow.

Scopul acestei conferinţe a fost stabilirea unui concept legislativ care să poată interveni în sistemul sanitar în sensul de a asigura dreptul la confidenţialitate pentru persoanele afectate de HIV- SIDA. Participanţii la conferinţă au prezentat experienţa din domeniu fiecaruia dinte ei şi li s-a cerut să explice cum pot folosi această experienţă pentru a putea interveni în legislaţia românească care trebuie alineată la nivelul celei din UE.

In acest sens s-a cerut schimbarea unor anumite puncte din legislaţie, mai exact o actualizare a legii 584/2002 pe partea de HIV- SIDA. Un alt punct subliniat în discuţie a fost actualizarea site-ului Ministerului Sănătăţii.
S-a mai vorbit de asemenea despre circulaţia datelor personale ale persoanelor infectate în domeniu financiar ( CNP, numele persoanei afectate ) şi de modul cum poate afecata o persoană HIV+ aflarea acestor date şi de repecursiunile încălacării confidenţialităţii, deci sistemul financiar să nu fie un sistem de supraveghere publică. Pentru aceasta s-a propus crearea unui sistem  pe bază de coduri precum a fost recomandat de catre Uniunea Europeană.

O propunere foarte bună a venit de la reprezentantul UNAIDS România, domnul Eduard Petrescu şi anume acreditarea serviciilor medicale în sensul fortificării mecanismului de păstrare a confidenţialităţii datelor, deci confidenţialittea sa poata fi privită ca făcând parte din pachetul de servicii medicale. In acest sens, domnia sa a mai subliniat crearea unui act adiţional în momentul efectuării contractelor de muncă a personalului medical în care să se precizeze eventualele penalităţi în cadrul încălcării confideţialităţii.
Ruperea confideţialităţii ţine de frica angajaţilor din sistemul medical, frica întărită de faptul că nu se respecta şi nu se aplică normele de protecţie universală şi pentru aceasta s-a propus înfiinţarea unor asociaţii a pacienţilor care să aibă putere autonomă şi care să informeze, protejeze şi să apere drepturile pacientului.

Confidenţialitatea trebuie privită ca o sursă de încredere nu ca una de putere. De aceea, referitor la conducerea spitalelor s-a propus să existe o conducere managerială şi nu una politică. S-a mai vorbit despre infrastructura din domeniul medical, despre faptul că aceasta a fost distribuită inegal în toată ţara cât şi despre proasta funcţionare a aparaturii medicale, despre absenţa echipamentului medical sau despre utilizarea lui deficitară. Un punct foarte important care s-a propus a fost informarea pacienţilor cu privire la drepturile lor, şi în acest sens o idee bună ar fi postarea unui panou cu drepturile pacientului atât în cadrul spitalelor cât şi în afara lor pentru sporirea încrederii pe care pacientul trebuie să o aibă în medicul său. In acest sens se propune şi îmbunăăaţirea relaţie medic – pacient prin introducerea unor cursuri de comunicare în cadrul faculăţii de Medicină, cooperarea universitătilor între ele în privinţa introducerii acestor cursuri. O continuare a acestei propuneri ar fi crearea unui proiect de cercetare între universităţi şi medici din care să rezulte crearea unor comisii de etică medicală.

Un punct foarte important al discuţiei a fost reglementarea contactului pe care personalul spitalicesc îl are cu mass media. In acest sens s-a subliniat importanţa faptului că personalul medical trebuie să ofere ziariştilor informaţii clare şi concise pentru ca aceştia să poată prezenta adevarul opiniei publice. In ceea ce îi priveşte pe jurnalişti, aceştia trebuie să respecte regulile de ontologie profesională şi să nu facă prezentări discriminatorii şi stigmatizante. Un punct care ar trebui modificat în legislaţie ar fi legea pe confidenţialitate şi pe încălcarea confidenţialităţii iar jurnaliştii să informeze opinia publică despre aceste legi. Participanţii la conferinţă au fost de acord cu alinierea României la jurisprudenţa europeană, şi aici s-a vorbit despre pătrunderea în spitale cu camera ascunsă şi fără echipament de protecţie. De asemenea, participanţii au convenit asupra importanţei stabilirii unui purtător de cuvânt al fiecarui spital care să reprezinte unitatea spitalicească în relaţia cu mass-media, şi care trebuie să aibă calităţile necesare pentru a putea înţelege ce vrea presa. Interesul publicului pentru domeniul medical este din ce în ce mai crescut însă modul de comunicare cu presa este deficitar. Totodată s-a cerut clarificarea motivelor exacte pe care se bazează confidenţialitatea şi s-a cerut stabilirea unei viziuni umane a secretului medical. S-a demonstrat că este o legatură intrisecă între încredere şi confidenţialitate, deci este foarte important ca pacientul să aibă încredere în personalul medical cât şi în sistemul privind accesul la tratament şi servicii. In acest sens s-a propus ca Comisia de Etică Medicală să acopere teritorii regionale şi să se alinieze la regulile UE.

In continuare vă prezentăm discursul directorului executiv UNOPA, Cristina Bucată, discurs bazat pe mărturiile utilizatorilor forumului nostru şi ale căror mărturii le-am folosit ca fiind anomine.

Diana Illisch, webmaster UNOPA
diana.illisch@unopa.ro

Download informatia completa

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sponsori și
parteneri:

© 2009 Uniunea Nationala a Organizatiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA. Toate drepturile rezervate.