Conferinta de inchidere a proiectului

„Investeşte în oameni!”
„Integrarea socio-profesionala a persoanelor seropozitive din Romania”
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA) marchează astăzi închiderea proiectului „Integrarea socio – profesionala a persoanelor seropozitive din Romania”, Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Proiectul a fost implementat de catre Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA) în colaborare cu 21 organizaţii de persoane seropozitive din 18 judeţe ale ţării şi din Bucureşti. Proiectul a avut o durată de 33 de luni, începând cu ianuarie 2009 până în septembrie 2011, valoarea totală a proiectului a fost de 5.152.787,00 Lei (fără TVA) din care: valoarea finanţării nerambursabile acordată din FSE: 4.167.863,46 lei (82,65 %), valoarea eligibilă a finanţării nerambursabile acordată din bugetul naţional: 874.923,54 lei (17,35 %), contribuţia Beneficiarului 110.000,00 lei (2,13%). Rata de absorbţie a fondurilor a fost de ~75%.

UNOPA a reuşit prin acest proiect să dea o şansă in plus persoanelor seropozitive în vederea unei vieţi cât mai aproape de normalitate, ca persoane active în comunitate, integrate social şi profesional. Am acţionat în mai multe direcţii, adresându-ne atât persoanelor seropozitive, cât şi specialiştilor şi comunităţii cu care ei vin în contact. Activităţile au vizat atât pregătirea şi dezvoltarea personală a persoanelor seropozitive în direcţia accesării unui loc de muncă, cât şi informarea comunităţii şi în special a angajatorilor pentru a fi pregătiţi să lucreze alături de persoanele seropozitive. Obiectivele proiectului au fost atinse, iar rezultatele sunt semnificative, reliefând amploarea proiectului:

Obiectivul general al proiectului a fost creşterea gradului de integrare socio-profesionala pentru persoanele seropozitive din România.
Obiectivele specifice ale proiectului au fost:
1. La sfârşitul proiectului a crescut gradul de formare şi pregătire pentru specialiştii  care furnizează servicii de consiliere şi orientare şcolară/profesională persoanelor seropozitive din România.
2. La sfarşitul proiectului a crescut capacitatea de a ocupa un loc de muncă la un numar de peste 1000 tineri seropozitivi.
3. La sfârşitul proiectului a crescut nivelul de informare al angajatorilor din România cu privire la drepturile şi nevoile persoanelor seropozitive.
Rezultate:
– Proiectul a fost promovat prin intermediul unei conferinte de lansare si a unei conferinte de inchidere (~100 participanti)
– 21 de asociaţii de pacienti seropozitivi au fost implicate în implementarea proiectului la nivel local
– 1052 de tineri seropozitivi au beneficiat de servicii de consiliere şi orientare socio-profesională
– Au fost furnizate 10910 de ore de consiliere individuală pentru persoanele seropozitive
– Au fost organizate 556 de întâlniri de tip grup de suport între egali
– Au fost organizate 13 cursuri de instruire a specialiştilor în consilierea şi orientarea socio-profesională a tinerilor seropozitivi ( 245 specialişti formaţi)
– 329 de tineri seropozitivi au parcurs un curs de instruire profesională
– Au fost oferite 200 de burse de şcolarizare anuale pentru tinerii seropozitivi elevi sau studenţi, în vederea continuării studiilor
– 832 de tineri au fost consiliaţi în directia căutarii unui loc de muncă
– Au fost realizate activităti de informare pentru angajaţi în 725 de firme
– Au fost organizate 43 de campanii locale de informare si educare în comunitate despre HIV/SIDA si drepturile persoanelor seropozitive
– 146 508 de persoane au primit informare  despre HIV/SIDA, despre măsuri de prevenire şi drepturile persoanelor seropozitive
– Au fost organizate 61 de mese rotunde cu tema „Integrarea socio-profesională a persoanelor seropozitive”, în toată ţara, la care au participat autorităţile, specialiştii, pacienţi şi mass media
– Au fost organizate 2 Forumuri ale Pacienţilor Seropozitivi (174 participanti), pe tema integrarii socio- profesionale
– Au fost realizate 2 numere ale Revistei “Pozitiv”

„A fost un efort deosebit, în care au fost implicate majoritatea asociaţiilor de pacienţi membre ale federaţiei UNOPA, o provocare pe care am reuşit să o ducem la bun sfârşit. Am fost printre pionierii finanţărilor din POSDRU în România şi a trebuit să facem faţă multor probleme. Proiectul a fost unul foarte util, contribuind la o mai bună educare a comunităţii în ceea ce priveşte infecţia cu HIV, precum şi la construirea premiselor integrării profesionale a persoanelor seropozitive din România, din care aproape 70% o reprezintă tineri infectaţi încă din primii ani de viaţă, in perioada anilor 80” a declarat Iulian Petre, Director Executiv UNOPA.

UNOPA va continua activităţile de promovare şi apărare a drepturilor persoanelor seropozitive, de sprijinire a persoanelor seropozitive din România, de informare şi educare a comunităţii în direcţia prevenirii răspândirii HIV, de lobby şi advocacy în faţa autorităţilor pentru a finanţa tratamentul şi serviciile necesare acestui grup vulnerabil. De asemenea UNOPA va sprijini şi mişcarea de ansamblu a pacienţilor din România, în vederea constituirii unei voci cât mai puternice a acestora în lupta pentru un sistem sanitar centrat pe pacient.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sponsori și
parteneri:

© 2009 Uniunea Nationala a Organizatiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA. Toate drepturile rezervate.