Comunicat de presă – “O societate civilă implicată în sistemul de sănătate şi protecţie socială”

Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA(UNOPA) anunţă finalizarea  implementării proiectului “O societate civilă implicată în sistemul de sănătate şi protecţie socială”. Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 şi și-a propus creşterea capacităţii societăţii civile din România de a promova politici publice în sistemul de sănătate şi al protecţiei sociale.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

  • Pe perioada proiectului, minim 40 de asociaţii de pacienţi şi parteneri sociali şi-au dezvoltat competenţe în aria formulării şi promovării de propuneri alternative la politicile publice, iniţiate de autorităţi, în domeniul sănătăţii şi al protecţiei sociale.
  • Pe perioada proiectului a fost operaţionalizată o reţea de asociaţii de pacienţi şi parteneri sociali care monitorizează politicile publice iniţiate de autorităţi în domeniul sănătăţii şi al protecţiei sociale, în direcţia evaluării şi elaborării de propuneri alternative.
  • Pe perioada proiectului, minim 10 asociaţii de pacienţi şi parteneri sociali au fost sprijiniţi pentru elaborarea de propuneri alternative politicilor publice iniţiate de autorităţi, în sensul rezolvării de probleme specifice domeniului lor de activitate.

Rezultatele proiectului la final sunt:

  1. Personalul de la nivelul a 50 de asociaţii de pacienţi şi parteneri sociali a fost instruit în domeniile „Elaborarea politicilor publice” şi „Advocacy şi comunicare publică”.
  2. Au fost organizate 3 cursuri si au fost instruite 61 de persoane în domeniul „Elaborarea politicilor publice”.
  3. Au fost organizate 3 cursuri și au fost instruite 60 de persoane în domeniul „Advocacy şi comunicare publică”.
  4. Reţeaua de organizaţii neguvernamentale şi parteneri sociali “CivilNet” a fost operaţionalizată pentru a monitoriza politicile publice iniţiate de autorităţi în domeniul sănătăţii şi al protecţiei sociale, în direcţia evaluării şi elaborării de propuneri alternative.
  5. Au fost organizate 7 dezbateri regionale cu tema “Politicile publice din domeniul sănătății și protecției sociale” cu peste 250 de participanți.
  6.  Au fost realizate două rapoarte de monitorizare a politicilor publice în domeniul sănătăţii și cel al protecţiei sociale înaintate către ministerele şi instituţiile interesate.
  7. Au fost elaborate și depuse în cadrul proiectului 11 propuneri de politici publice alternative în domeniul sănătăţii (8) şi al protecţiei sociale (3), dintre care 6 au fost acceptate până în acest moment.

Valoarea totală a proiectului a fost de 997.688,00 lei, din care valoare nerambursabilă din FSE 821.139,01 lei,  valoare nerambursabilă din bugetul naţional  156.595,26 lei şi cofinanţare UNOPA 19.953,73 lei. Proiectul a fost implementat în perioada 2 Aprilie 2018-1 August 2019. Codul MySMIS al proiectului este 109810.

Mai multe detalii despre proiect aici.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sponsori și
parteneri:

© 2009 Uniunea Nationala a Organizatiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA. Toate drepturile rezervate.