Anunț recrutare ONG-uri în cadrul proiectului „Step by Step towards an Inclusive Society”

Uniunea Națională a Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA), împreună cu Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România(COPAC), deschide perioada de înscriere pentru ONG-uri mici, ce lucrează cu grupuri de persoane aflate la risc de discriminare, pentru programul de formare privind implementarea de campanii locale privind drepturile omului.

În cadrul proiectului, 15 organizații nonguvernamentale, ce lucrează cu grupuri aflate la risc de discriminare insuficient deservite, sunt capacitate în derularea de programe de cetățenie activă privind drepturile omului, nondiscriminare și tratament egal, precum și acordarea de asistență și suport victimelor discriminării.

Organizații eligible pentru cursurile de formare:

  • 3 ong-uri ce desfășoară activități pentru PLHIV;
  • 3 ong-uri ce desfășoară activități pentru pacienți cronici;
  • 3 ong-uri ce desfășoară activități pentru romi;
  • 3 ong-uri ce desfășoară activități pentru LGBT+;
  • 3 ong-uri ce desfășoară activități pe egalitate de gen/supraviețuitoare ale violenței în familie.

Fiecare ONG va desemna maximum trei persoane din cadrul propriei organizații (voluntari, angajați, membri) cu vârsta cuprinsă între 15-35 ani, pentru participarea la unul dintre cele două cursuri de instruire în domeniul cetățeniei active, drepturile omului, nondiscriminare și tratament egal, ce se vor desfășura online pe platforma Zoom, la o dată ce va fi  comunicată ulterior, în perioada august-octombrie 2021. Dintre persoanele recomandate de organizația neguvernamentală pentru participarea la curs, două dintre acestea se vor implica după finalizarea cursului în desfășurarea proiectului pe o perioda de opt luni.

Una dintre persoanele participante la curs va fi angajată cu contract individual de muncă pe o perioadă de opt luni (8 luni/35 de ore lunar). Acesta va avea funcția de coordonator de voluntari. Responsabilitatea acesteia va fi aceea de a forma o echipă de cinci voluntari, împreună cu care va crea și implementa o campanie locală, online sau stradală, privind drepturile omului și nondiscriminarea grupului țintă cu care lucrează (după modelul explicat în cadrul traning-ulu/formării).

O altă persoană participantă la cursul de formare va semna un contract de voluntariat cu Federația UNOPA pentru a oferi asistență și suport victimelor discriminării și încălcării drepturilor omului. (perioada de voluntariat va fi timp de opt luni). Aceasta va prelua cazurile de discriminare ale grupului țintă cu care lucrează organizația din care face parte și le va redirecționa către coordonatorul național activitate suport de la nivelul UNOPA, în vederea soluționării cazurilor de discriminare. Acești voluntari primesc, în baza unui contract de comodat, pe perioada de derulare și de sustenabilitate a proiectului, un smartphone și o tabletă pentru desfășurarea activității în condiții optime.

La finalul proiectului, atât coordonatorul de voluntari cât și asistentul care oferă asistență  și suport victimelor discriminării, vor participa la un târg de inițiative în București, unde își vor prezenta campaniile, cazarea și masa fiind asigurate de Federația UNOPA.

Pentru a te putea înscrie în proiect click aici:

https://forms.gle/2SL8yDaMLMJQpEd97

Detalii suplimentare:

Cătălina Zaharia – Expert implementare

0735 853 595

„Proiect derulat de Federația UNOPA în parteneriat cu Coaliția COPAC, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org .”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sponsori și
parteneri:

© 2009 Uniunea Nationala a Organizatiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA. Toate drepturile rezervate.