Anunț recrutare expert formator

Federația UNOPA recrutează expert formator care să susțină două cursuri de instruire în cetatenie activă, drepturile omului, nondiscriminare și tratament egal pentru 40 de tineri aflați la risc de discriminare, dar și un curs de dezvoltare organizațională pentru membrii Federației UNOPA și a partenerului COPAC.

Activitățile de formare se desfășoară în cadrul proiectului Step by Step towards an Inclusive Society derulat de Federația UNOPA (Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA) în parteneriat cu COPAC (Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din Romania) și beneficiază de o finanțare în valoare de 214.299.00 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org

 Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro .

Descrierea activităţilor şi a responsabilităţilor formatorului

 • Realizare suport de curs (curricula) pentru instruire în domeniul cetățeniei active, drepturile omului, nondiscriminare și tratament egal, în cadrul Activității 3: Capacitarea a 15 ONG-uri mici care lucreaza cu grupuri țintă insuficient deservite în dezvoltarea și derularea de programe de cetățenie activă, drepturile omului, nondiscriminare și tratament egal
 • Susținerea a două cursuri de instruire în domeniul cetățeniei active, drepturile omului, nondiscriminare și tratament egal în cadrul Activității 3: Capacitarea a 15 ONG-uri mici care lucrează cu grupuri țintă insuficient deservite în dezvoltarea și derularea de programe de cetățenie activă, drepturile omului, nondiscriminare și tratament egal, cu o medie 20 de participanți pe curs.

Cursurile se vor desfășura în mediul online printr-o platforma de întâlniri online / videoconferință pentru comunicare la distanță. Fiecare curs va avea durată de 4 zile, cu cate 5 ore pe zi, în total 20 de ore de curs. Pentru fiecare curs participanții vor completa un formular de feedback. La final participanții vor primi diplomă de participare.

 • Susținerea cursului de instruire “Managementul resurselor umane și al voluntarilor” în cadrul Activității 6 – Dezvoltarea capacității de managementului resurselor umane și al voluntarilor a Federației UNOPA și a partenerului COPAC.

Cursul de instruire va fi organizat într-o locație selectată prin procedura de achiziție. Vor fi selectați câte 10 membri, din partea fiecărei organizații pentru participarea la curs, în total 20 de participanți la curs.

Cursul va avea durata de 2 zile, cu 2 nopți de cazare pentru participanți.

Expertul formator va avea următoarele responsabilităţi:

 • elaborează curricula (suportul pentru curs);
 • contribuie la realizarea pachetului de documente pentru cursurile de formare (formular de intentie, formular de feedback, diplomă etc);
 • susține activitatea de formare în cadrul a 2 cursuri de instruire în domeniul cetateniei active, drepturile omului, nondiscriminare si tratament egal, aferente Activității 3;
 • susține activitatea de formare in cadrul cursului de instruire Managementul resurselor umane si al voluntarilor, aferent Activității 6;
 • realizează rapoarte de curs

Livrabile:

 • Curricula (suportul de curs) pentru fiecare curs în parte
 • Rapoarte privind activitatea de formare

Calendar:

 • Perioada de implementare a activitatilor: Iulie 2021 – Noiembrie 2022.

Formă de contractare: Contract de prestări servicii

Calificările necesare si experiență:

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licenţă într-unul din domeniile: asistenţă socială, pedagogie, ştiinţe ale educaţiei, psihopedagogie specială, psihologie, sociologie, ştiinţe juridice;
 • certificare ANC ca formator;
 • experienţă de minimum 3 ani în organizarea şi facilitarea de workshopuri și cursuri de instruire în domeniul cetațeniei active, drepturile omului, nondiscriminare si tratament egal, in dezvoltare organizationala  sau în domenii conexe;
 • abilităţi de facilitare şi relaţionare interpersonală cu categorii diferite de persoane;
 • se apreciază experiența în lucrul cu organizatiile neguvernamentale din domeniile vizate de proiect

Documente necesare

 • CV în format Europass care să detalieze capacitatea şi experienţa pentru îndeplinirea termenilor de referinţă;
 • Copie certificat de formator
 • Alte diplome și documente relevante
 • fotocopie a certificatului de înregistrare fiscală
 • Formular GDRP semnat
 • Copie act de identitate
 • Oferta financiara pentru serviciile prestate, prezentata in lei, fara TVA.

Oferta se va întocmi în limba română şi va fi valabilă cel puţin 45 zile de la data depunerii.

Se va oferta fiecare lot în parte.

În cazul în care va fi declarată câştigătoare, această ofertă va deveni anexă la contractul ce va fi încheiat în cadrul perioadei de valabilitate.

Criterii de selecţie a formatorului:

– Experienţa în domeniu, inclusiv studii relevante;

– Experienţa în livrarea de training-uri;

– Oferta financiară

Data limită

Cei interesați sunt rugaţi să transmită până la data limită de 20 iulie 2021 documentele menţionate. Acestea vor fi transmise în format electronic pe adresa liliana.cacaraci@unopa.ro , CC programe@unopa.ro, sau vor fi depuse in original la sediul organizatiei din Bucuresti, sector 2, Str. Stefan Greceanu nr.7, etaj 1, apart.2, intre orele 9.30 – 14.00.

Etape procedură de selecție

 • Depunere CV și documentele enumerate mai sus, alături de Formularul GDRP semnat
 • Evaluarea aplicațiilor primite
 • Comunicarea rezultatului evaluarii

Contact:

Pentru informații suplimentare privind termenii de referinţă, vă rugăm să ne contactaţi la telefon 0735 853 590 sau e-mail: liliana.cacaraci@unopa.ro, persoană de contact Liliana Cacaraci.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sponsori și
parteneri:

© 2009 Uniunea Nationala a Organizatiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA. Toate drepturile rezervate.