Anunț de lansare al rețelei CivilNet

Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA) anunță lansarea rețelei CivilNet – o rețea a societății civile pentru monitorizarea și evaluarea politicilor publice în domeniul sănătății și protecției sociale.

CivilNet este o reţea a asociaţiilor de pacienţi şi a partenerilor sociali din România, care își propune să contribuie activ la procesul de monitorizare şi evaluare a politicilor publice din domeniul sănătăţii şi cel al protecţiei sociale, devenind o voce colectivă şi influentă a societăţii civile în relaţia cu autorităţile centrale şi locale.

Reteaua este dezvoltata in cadrul proiectului „O societate civilă implicată in sistemul de sănătate și protecție socială”, implementat in perioada 2 Aprilie 2018-1 August 2019, derulat de Federatia UNOPA. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Pe această cale, UNOPA invită organizațiile cu activitate în domeniul sănătății și/sau al protecției sociale să se înscrie în rețeaua CivilNet.

De ce să vă înscrieţi în reţeaua CivilNet?

–   Veţi avea oportunitatea de a contribui la monitorizarea politicilor publice din sănătate şi protecţie socială cu impact asupra dvs şi organizaţiei dvs

–   Veţi avea şansa să vă conectaţi cu alte organizaţii care derulează activităţi în aceleaşi domenii şi să vă construiţi o perspective şi iniţiative commune

–   Veţi intra într-o reţea care încurajează învăţarea de la egal la egal şi schimbul de practice şi experienţe

–   Veţi dezvolta şi dobândi competenţe în domeniilor politicilor publice, advocacy şi comunicare publică

–    Veţi beneficia de consultanţă şi sprijin din partea unui specialist pentru elaborare de propuneri de politici publice

–    Vom oferi recunoaştere publică a contribuţiilor personale şi organizaţionale în elaborarea de politici publice în cadrul reţelei, în mass media, social media, precum şi sectorul ONG

Context

În România domeniile sănătăţii şi protecţiei sociale se împletesc, cu impact puternic unul asupra celuilalt. Ţara noastră prezintă un profil epidemiologic mai defavorabil decât media la nivel european. Totodată, conform Strategiei naţionale privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020, România îşi propune să devină o ţară în care nevoile elementare ale tuturor cetăţenilor să fie satisfăcute.

Pentru realizarea obiectivelor propuse la nivel naţional şi asumate la nivel European din domeniul sănătăţii / protecţiei sociale, considerăm foarte importantă implicarea societăţii civile în realizarea politicilor publice.

Lipsa consultării dintre autorităţile centrale şi locale şi asociaţiile de pacienţi poate conduce la situaţii când măsurile propuse sunt doar parţiale, fără o coerenţă faţă de contextual general al vieţii unui pacient, provocând astfel rezistenţă şi opoziţia pacienţilor, dar şi a organizaţiilor de pacienţi în faţa unor politici şi programe din domeniul sănătăţii şi al protecţiei sociale.

De ce o reţea a societăţii civile în domeniul politicilor publice?

Nevoia unei reţele a asociaţiilor de pacienţi şi a partenerilor sociali se bazează pe mai multe aspecte:

–   Se estimează că sunt astăzi peste 300 asociaţii de pacienţi în România. În multe cazuri, persoanele implicate în conducerea asociaţiilor de pacienţi nu au formare specifică, ci sunt doar pacienţi cu intiativa. Formarea unei reţele care să faciliteze dezvoltarea de programe de formare şi îmbunătăţirea a nivelului de competenţe în ceea ce priveşte elaborarea de politici publice, advocacy şi comunicare publică se dovedeşte astfel oportună.

–   Apărarea drepturilor şi intereselor pacienţilor reprezintă scopul constituirii acestor organzizatii, iar coalizarea pentru o mai bună monitorizare şi evaluare a politicilor publice care le va afecta viaţa  creşte şansele pentru atingerea scopului pentru care s-au constituit.

–   Creşterea colaborării între autorităţi şi asociaţiile de pacienţi ar creşte eficienţa politicilor publice şi ar aduce un beneficiu major situaţiei pacienţilor din România

–    Creearea unui context care să faciliteze colaborarea între organizaţii pentru propunerea de alternative la politicile publice ale autorităţilor în domeniul sănătăţii şi al protecţiei sociale.

Misiunea reţelei CivilNet

Misiunea reţelei este să contribuie activ la procesul de monitorizare şi evaluare a politicilor publice din domeniul sănătăţii şi cel al protecţiei sociale,  devenind o voce colectivă şi influentă a societăţii civile în relaţia cu autorităţile centrale şi locale.

 Obiectivele reţelei

Prin perspectivă misiunii sale, CivilNet va urmări următoarele obiective:

–   Să faciliteze accesul la instrumente de formare şi capacitare a organizaţiilor societăţii civile în domeniul politicilor publice, advocacy şi comunicare publică

–   Să monitorizeze şi să evalueze politicilor publice  din sănătate şi protecţie socială şi să sesizeza nevoile de schimbare

–   Să creeze un context de dezbatere pentru organizaţiile societăţii civile (asociaţii de pacienţi şi parteneri sociali) pentru elaborarea şi propunerea de alternative la politicile publice propuse de autorităţile publice

–    Să devină o platformă de dialog, colaborare şi strategii de advocacy în vederea asigurării succesului propunerilor alternative la politicile publice analizate

Cine poate face parte din reţeaua CivilNet?

Din reţea poate face parte:

–   orice asociaţie de pacienţi indiferent de patologia pe care o vizează

–   orice organizaţie nonguvernamentală care desfăşoară activităţi în domeniul sănătăţii sau protecţiei sociale.

–    parteneri sociali (patronate şi sindicate) din domeniul medical şi al protecţiei sociale

Angajamentul în reţeaua CivilNet este unul organizaţional. În mod ideal, fiecare organizaţie va implica în reţea 2 persoane. Cel puţin o persoană din cele desemnate pentru a se implica în reţea va fi reprezentant strategic la nivel de organizaţie (preşedinte/director executiv/ angajat al organizaţiei /lider sau membru al echipei sindicale).

Adeziunea la reţea se poate face completând formularul: https://goo.gl/forms/lmB9HtfjkKRC7EAO2

Calendarul principalelor activităţi ale reţelei

Membrii reţelei vor avea acces la următoarele activităţi:

–  participare la curs de instruire în domeniul formulării de politici publice – Mai 2018 – Ianuarie 2019

–  participare la curs de instruire în advocacy şi comunicare publică – Septembrie 2018 – Mai 2019

–  program de sprijin pentru elaborarea de propuneri altenative politicilor publice în domeniul sănătăţii şi protecţiei sociale – Octombrie 2018 –  Iulie 2019

–   participare la dezbateri regionale pe tema politicilor publice din domeniul sănătăţii şi protecţiei sociale – Septembrie 2018 –  Aprilie 2019

–   acces la resurse online din domeniul politicilor publice, advocacy şi comunicare publică – Noiembrie 2018 – August 2019

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la adresa de email cristi.musat@unopa.ro sau telefon 0735853576, persoana de contact Musat Cristian.

Descarcă descrierea retelei CivilNet.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sponsori și
parteneri:

© 2009 Uniunea Nationala a Organizatiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA. Toate drepturile rezervate.