Anunt de angajare lucrator de recrutare servicii de sprijin in judetul Neamt

Federatia UNOPA angajeaza lucrator de recrutare servicii de sprijin in judetul Neamt.

Selectia este realizata in cadrul proiectului „Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic si tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente” derulat de UNOPA in parteneriat cu Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” (Lider de parteneriat). Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman (POCU).

Lucratorul recrutare servicii de sprijin este membru in cadrul echipei de proiect si reprezinta punctul de legatura intre caravana de screening TB si serviciile de asistenta si suport. Acesta colaboreaza cu personalul caravanei de screening TB, cu dispensarele TB catre care au fost referiti pacientii, cu echipa multidisciplinara de la nivelul centrului regional si se subordoneaza
expertilor de implementare.

Principale responsabilitati:
• Colaboreaza cu personalul caravanei unde se desfasoara activitatea de screening in vederea preluarii listei cu pacientii care au participat la activitatea de screening si au primit trimitere la medicul specialist TB pentru diagnosticare;
• Este prezent la activitatea de screening desfasurata prin caravana, conform unui program stabilit de comun acord cu echipa caravanei, pentru consilierea pacientilor, in vederea prezentarii la Dispensarul TB
• Colecteaza informatii despre pacientii care au primit trimitere la medicul specialist TB la caravana in vederea contactarii si monitorizarii ulterioare (acolo unde este cazul)
• Colaboreaza cu dispensarele TB catre care au fost referiti pacientii la caravana in vederea monitorizarii statusului acestora;
• Completeaza in baza de date a proiectului informatiile relevante referitoare la situatia pacientilor pe care ii monitorizeaza;
• Colaboreaza cu echipa multidisciplinara de la nivelul centrului regional in vederea transmiterii listelor cu pacientii monitorizati care au intrat in Programul National si a altor informatii relevante despre acestia;
• Colaboreaza cu primariile de domiciliu ale pacientilor cu suspiciune de TB pozitiv la caravana, cu medicii de familii sau alte institutii locale in vederea asigurarii deplasarii pacientului la dispensar si a includerii in Programul National.
• Se deplaseaza la domiciliul pacientilor care au primit trimitere la medicul specialist TB, la caravana sau la la institutii medicale, in situatia in care pacientul nu s-a prezentat la dispensar, in vederea asigurarii deplasarii acestuia la dispensar si a includerii in Programul National si in progamul de sprijin;
• Pastreaza confidentialitatea, integritatea si disponibilitatea datelor si informatiilor in activitatea de zi cu zi, prin aplicarea masurilor privind protejarea documentelor si lucrarilor;

Program de lucru: 84 ore/luna; Program flexibil si inegal, stabilit de comun acord cu echipa de pe caravana.
Perioada de desfasurare a activitatii: 3 luni. Lucratorul de recrutare va incepe activitatea odata cu sosirea caravanei de screening TB in judetul Neamt.

Pentru mai multe detalii, va rugam consultati documentele:

Data limita
Cei interesati sunt rugati sa transmita pana la data limita de 10 martie 2021 documentele solicitate in termenii de referinta. Acestea pot fi transmise in format electronic pe adresa programe@unopa.ro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sponsori și
parteneri:

© 2009 Uniunea Nationala a Organizatiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA. Toate drepturile rezervate.