ANUNT CURSURI INSTRUIRE in domeniul “Elaborarea politicilor publice”

Curs de formare în domeniul politicilor publice 06-09.12.2018

 

Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA) are plăcerea de a invita toate organizaţiile de pacienţi şi partenerii sociali (sindicatele), din România să se înscrie pentru a participa la al doilea curs de instruire “Elaborarea politicilor publice”, organizat în cadrul proiectulului “O societate civilă implicată în sistemul de sănătate şi protecţie socială”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Cod SIPOCA: 257, Cod MySMIS: 109810.

Cursul va fi organizat în perioada 06-09.12.2018, la o Hotel Rozmarin, Predeal. Federaţia UNOPA va acoperi pentru toţi participanţii la curs cheltuielile de training, cazare, masă, transport.

 

Obiectivul  cursului

Obiectivul cursului este de a oferi organizaţiilor de pacienţi şi partenerilor sociali (sindicate) oportunitatea de a dobândi competenţe crescute în formularea şi promovarea de propuneri alternative la politicile publice iniţiate de Guvern în domeniul sănătăţii şi protecţiei sociale.

 

Cui se adresează  cursul

Cursul de eleborare politici publice se adresează reprezentanţilor organizaţiilor de pacienţi sau partenerilor sociali care sunt implicaţi în activităţile organizaţiei, desemnaţi să participe la acest curs de către conducerea organizaţiei.  Reprezentanţii pot fi angajaţi sau voluntari în cadrul organizaţiei.

Organizaţiile pot fi asociaţii formate din pacienţi cu diverse patologii. Prin organizaţie de pacienţi înţelegem acele organizaţii neguvernamentale formate în majoritate din pacienţi sau care au în statutul lor obiective şi activităţi în interesul pacienţilor.

Partenerii sociali pot fi organizaţii sindicale, organizaţii patronale, precum şi forme de asociere ale acestora cu personalitate juridică, din toate regiunile ţării.

Modalitate de înscriere

Pentru înscriere, rugăm organizaţiile de pacienţi să completeze şi să transmită către Federaţia UNOPA următoarele documente:

  • Formular de intenţie – Prima secţiune a formularului de intenţie este completată de repezentantul legal al asociaţiei de pacienţi /partener social, în care va face o scurtă prezentare organizaţiei, semnătura şi ştampila organizaţiei, iar a doua secţiune va fi completată de către persoana propusă să participe la curs.
  • Nota de informare GDRP – Este semnat de către persoana propusă să participe la curs
  • Document care să ateste apartenenţa la organizaţie pe care o reprezintă: copie după contract de muncă/ voluntariat / extras din statut sau act constitutiv / document de constituire a sindicatului

Documentele de mai sus vor fi trimise către UNOPA prin fax sau prin email către catalina.zaharia@unopa.ro, până la 15.11.2018 ora 16.00.

 

Din partea aceleiaşi organizaţii de pacienţi pot fi delegate maxim 2 persoane pentru a participa la acest curs. În cazul în care sunt organizaţii care au înregistrate filiale (persoană juridică separată), se acceptă ca filialele să delege separat reprezentanţi.

 

Structura cursului

Fiecare curs are o durată de 3 zile şi va aborda teme legate de: conceptul de politică publică, modele şi tipologii, instrumente şi tehnici în luarea deciziilor de politici publice, agenda publică/instututionala /media, procesul de elaborare şi implementare a politicilor publice, contextul românesc al politicilor publice, exerciţii practice de formulare de politici publice, principii orizontale – dezvoltare durabilă; egalitatea de şanse, nediscriminarea şi egalitatea de gen. Cursurile încurajează schimbul de experienţă, învăţarea şi aplicarea practică, astfel încât organizaţiile de pacienţi să devină organizaţii puternice, performanţe în activitatea lor şi cu o voce care să se facă auzită în interesul persoanelor pe care le reprezintă.

Atribuţii ale participanţilor la cursul de formare

 

  • participarea obligatorie la toate cele 3 zile de cursuri
  • însuşirea informaţiilor şi tehnicilor prezentate în cadrul cursului şi împărtăşirea lor în cadrul echipei organizaţiei din care fac parte
  • colaborarea cu consilierul de specialitate şi formare în politici publice după terminarea cursului pentru a primi sprijin şi suport în formularea de propuneri de politici publice alternative, acolo unde vor dori să facă asta
  • aplicarea informaţiilor şi tehnicilor însuşite în cadrul cursului în procesul de elaborare de propuneri de politici publice alternative de la nivelul organizaţiei din care fac parte

Numărul locurilor este limitat iar selecţia participanţilor se va face în funcţie de: primul venit primul servit, domiciliu – 20% Bucuresti-Ilfov, 80% restul ţării, nivel minim de studii – studii medii.

La final participanţii vor primi diplomă de participare emisă de organizatorul cursului.

Detalii despre proiect găsiţi la aici.

 

Informaţii suplimentare: Persoana de contact Cătălina Zaharia – Expert Grup Ţintă,

E-mail: catalina.zaharia@unopa.ro,  Tel/fax: 021/319 93 29

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sponsori și
parteneri:

© 2009 Uniunea Nationala a Organizatiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA. Toate drepturile rezervate.