Cresterea rolului societatii civile in furnizarea de servicii de suport pentru PLHIV in Romania

A. Sumarul proiectului

Proiectul urmareste imbunatatirea sustenabilitatii financiare a interventiilor derulate de organizatii ale societatii civile in randul persoanelor care traiesc cu HIV (PTHIV) in Romania prin desfasurarea de activitati de documentare a situatiei existente privind serviciile de prevenire si suport pentru PLHIV la nivel national, elaborarea standardului de cost si calitate, activitati de advocacy pentru adoptarea standardului de cost si calitate pentru aceste tipuri de servicii in Romania.

Pana la finalul anului 2021 se urmareste asumarea in legislatie a unui set de standarde de cost si calitate pentru serviciile de suport destinate PLHIV si implicit cresterea gradul de finantare din fonduri publice pentru serviciile de suport destinate PLHIV in Romania.

B.  Scopul si obiectivele proiectului

Imbunătățirea sustenabilității financiare a intervențiilor derulate de organizatii ale societatii civile în rândul persoanelor care trăiesc cu HIV (PTHIV) în România

Obiectivele proiectului:

O1.  Pana finalul anului 2021 va fi asumat un set de standarde de cost si calitate pentru serviciile de suport destinate PLHIV, in legislatia din Romania

O2. Pana finalul anului 2021 va fi crescut gradul de finantare din fonduri publice pentru serviciile de suport destinate PLHIV in Romania

 C.  Grupul tinta deservit / beneficiarii proiectului

In mod direct – Ministerul Sanatatii, Ministerul Muncii si autoritati publice locale vor fi sprijinite prin acest proiect in directia cresterii capacitatii de subcontractare de servicii de suport pentru populatia de PLHIV, catre ONG-uri

In mod indirect – populatia 15 000 de PLHIV din Romania care va putea beneficia de acces crescut la servicii de suport in directia mentinerii aderentei la tratament si integrarii sociale

D.  Descrierea activități lor

ACTIVITATEA  1 – Documentarea situatiei actuale

a.  Descrierea activității

In primul an de proiect va fi realizata o documentare privind serviciile de prevenire si suport pentru PLHIV, la nivel national, precum si a cadrului legal existent in directia finantarii si contractarii acestor servicii. Dintre serviciile existente, echipa UNOPA va alege sa evalueze unu-doua servicii pentru care ulterior va putea documenta un standard de calitate si cost. Pentru documentare, UNOPA va colabora cu un consultant cu experienta in domeniu, care va fi selectat si contractat in proiect. Acesta va dezvolta o metodologie de colectare a datelor cantitative si calitative care ulterior vor fi analizate si interpretate. Datele vor fi colectate de la institutiile guvernamentale responsabile, de la autoritatile publice locale si ONG-urile active in domeniu, dar si de la beneficiarii directi ai serviciilor si apartinatorii acestora. In paralel, vor fi organizate consultari cu reprezentanti ai PLHIV din Romania pentru a valida informatiile si pentru a evalua nevoia de servicii. In acest mod vor fi documentate serviciile existente, nevoia de servicii, care dintre ele sunt prioritare; documentarea se va baza pe evidente despre impactul si eficacitatea anumitor servicii.

La finalul documentarii, consultantul va prezenta un raport de evaluare care va contine inclusiv o propunere de fisa de serviciu care vas ta la baza standardului de calitate care va fi dezvoltat in parteneriat cu SR.

b.  Indicatorii si tintele activitatii planificate

  • Raport privind serviciile de prevenire si de suport pentru PLHIV – 1

ACTIVITATEA 2 –  Participare la elaborarea standardului de cost si calitate pentru un serviciu prioritar de prevenire si de suport pentru PLHIV

Descrierea activității

Pe parcursul proiectului, coordonatorul de proiect va colabora cu ceilalti parteneri si cu echipa SR pentru elaborarea standardului de cost si calitate pentru un serviciu prioritar de prevenire si de suport pentru PLHIV. Coordonatorul de proiect va realiza documentarea pentru justificarea standardului de cost si calitate pentru serviciul de prevenire si suport pentru PLHIV. Documentarea va viza informatii culese atat de la autoritatile centrale, locale si ONG-uri, precum si prin raportare la standard de cost deja elaborate pentru alte tipuri de servicii in Romania. Coordonatorul va participa la intalnirile trimestriale de proiect cu toti partenerii, va furniza documente de suport pentru elaborarea standardului de cost si calitate pentru serviciul de prevenire si suport pentru PLHIV, va da feed-back pe materialele dezvoltate de consultantii din proiect.

a.  Indicatorii și țintele activității planificate

  • Numar de intalniri trimestriale de proiect pentru elaborarea standardelor de cost si calitate pentru servicii de prevenire si suport – 10
  • Numar de documente de suport elaborate – 12
  • Standard de calitate si cost asumat pentru un serviciu de prevenire si suport PLHIV – 1

ACTIVITATEA 3 – Advocacy pentru adoptarea standardului de cost privind serviciile de prevenire si de suport pentru PLHIV si finantarea acestor tipuri de servicii in Romania

Descrierea activității

In anul doi si trei de proiect coordonatorul de proiect se va implica in activitatile de advocacy organizate la nivelul grantului pentru a determina autoritatile responsabile sa adopte standardul de cost si calitate pentru un serviciu de prevenire si suport PLHIV si sa asigure alocari bugetare pentru subcontractarea serviciilor catre organizatii neguvernamentale.

a.  Indicatorii și țintele activității planificate

  • Alocare de fonduri publice până în 2021 pentru servicii de prevenire și suport destinate PLHIV – 1

Sponsori și
parteneri:

© 2009 Uniunea Nationala a Organizatiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA. Toate drepturile rezervate.